Varastoinnin termejä

Yleiseen tullivarastoon voi kuka tahansa tehdä varastoonpanon, eli menettelynhaltijoita voi olla useita. Yleisiä tullivarastoja on I- ja II-tyyppiä. Näiden välinen ero on lähinnä vastuun jakautuminen. Yleisen tullivaraston I-tyypissä vastuu jakautuu luvanhaltijan (varastonpitäjä) ja menettelynhaltijan (varastoonpanija) kesken. II-tyypin yleisen tullivaraston luvassa menettelynhaltijan vastuu on laajempi. Käytännössä menettelynhaltijaa kutsutaan usein varastoonpanijaksi.

 


Yksityisessä tullivarastossa luvanhaltija on samalla menettelynhaltija ja vastaa tavaroiden pysymisestä tullivalvonnassa sekä varastoinnista johtuvien velvollisuuksien täyttämisestä. Luvanhaltijan ei tarvitse omistaa tavaroita. Varastoonpano eli tullivarastoinnin tulli-ilmoitus tehdään luvanhaltijan nimissä.


Varastoinnissa luvanhaltija on se yritys, jolle tulli on myöntänyt yleisvakuusluvan ja varastoluvan. Käytännössä luvanhaltijaa kutsutaan usein varastonpitäjäksi.


Tullivarastoinnissa menettelynhaltija on yritys, joka tekee tulli-ilmoituksen varastoon pantavasta tavarasta. Menettelynhaltija vastaa aina tulli-ilmoituksesta ja sen tietosisällöstä. Varastotyypistä riippuen vastuu voi ulottua myös kirjanpitoon.


Kaikki maahan tuotavat tavarat on esitettävä tullille. Maanteitse saapuvien kuljetusten tavarat esitetään Tullille, muissa kuljetusmuodoissa kuljetusliike antaa tavaroista Tullille sähköisen esittämisilmoituksen. Jos tullaamattomat tavarat on sen jälkeen purettu väliaikaiseen varastoon, sinulla on esittämisilmoituksen päivämäärästä 90 päivää eli noin kolme kuukautta aikaa päättää, mitä teet tavaroille. Voit esimerkiksi viedä tavarat edelleen pois EU:sta tai tulliselvittää ne Suomeen.

Huomaa, että 90 päivää on lain sallima enimmäisaika, ja osa väliaikaisen varaston pitäjistä soveltaa lyhyempää aikarajaa.


Tullivarastointimenettelyyn asetettuja tavaroita voidaan määrätyissä tilanteissa siirtää tässä menettelyssä, jolloin niitä ei tarvitse passittaa.

  • Siirto saapumispaikasta varastoon tarkoittaa, että tullivarastointimenettelyyn asetetut tavarat voidaan siirtää menettelyyn asettamispaikasta tullivarastoon tulli-ilmoituksella (varastoonpano). Menettelynhaltija tekee tulli-ilmoituksen ja vastaa tavaroista siirron ajan.
  • Siirto samassa luvassa mainittujen varastojen välillä tarkoittaa, että samassa tullivarastoluvassa mainittujen varastojen välillä tavaroita voidaan siirtää ilman tullimuodollisuuksia.
  • Siirto varastosta unionin poistumispaikkaan tarkoittaa, että tavarat siirretään tullivarastosta EU:n poistumispaikkaan jälleenvientiä varten menettelyssä. Tavaroista tehdään sähköinen jälleenvienti-ilmoitus, ja varastonpitäjä vastaa tavaroista siirron ajan.
  • Siirto varastosta tulliin, jossa tavarat asetetaan seuraavaan tullimenettelyyn.
  • Lue lisää siirroista tullivarastointimenettelyssä

Väliaikaisesti varastoituna tavaraa voi siirtää kahdessa eri tilanteessa.

  • Väliaikaisen varaston pitäjä on hakenut tullilta luvan siirtää lähetyksiä tiettyjen yhteistyökumppaniensa varastoihin väliaikaisesti varastoituna. Tavarat siirretään luvanhaltijan vastuulla. Lue lisää siirroista väliaikaisesti varastoituna luvanhaltijan vastuulla
  • Tavaroista on annettu tuonnin tulli-ilmoitus, ja tullaukselle on varattu vakuus. Tulli on päättänyt tarkastaa tavarat, ehkä myös ottaa niistä näytteen. Tavaranhaltija toteaa, että tavaroiden tarkastaminen väliaikaisessa varastossa on hankalaa tai mahdotonta, ja pyytää tavaroiden siirtoa väliaikaisesti varastoituna. Tulli antaa tavaroille siirtoluvan väliaikaisesti varastoituna. Tällä asiakirjalla tavarat siirretään esimerkiksi maahantuojan omaan varastoon. Asiakirjasta jää yksi kappale väliaikaisen varaston kirjanpitoon. Kun tarkastus ja mahdolliset laboratoriotutkimukset on tehty, tullausprosessi viedään loppuun. Tavaranhaltija vastaa mahdollisista jatkotoimista ja asioinnista tullin kanssa. Väliaikaisen varaston pitäjä ei tarvitse kirjanpitoonsa muuta kuin siirtoluvan väliaikaisesti varastoituna.

 


Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback