Tulli tekee tiivistä asiakasyhteistyötä

Tullilla on asiakasneuvottelukunta ja kuusi valtakunnallista asiakasyhteistyöryhmää, jotka kokoontuvat yhdestä kolmeen kertaan vuodessa.

Ryhmään kutsuttu yritys kuuluu samalla oman alansa asiakasyhteistyöverkostoon. Asiakkaat voivat kertoa tulliasiointiin liittyvistä tarpeistaan asiakasyhteistyöryhmien ja -verkostojen kautta. Asiakkaat saavat tietoa ja voivat antaa palautetta tulliasioinnin kehittämisestä sekä esimerkiksi EU:n tullilainsäädännön valmistelusta. Asiakasyhteistyöryhmissä keskustellaan toimintaympäristön muutoksista, ja niiden vaikutuksia arvioidaan yhdessä.

Tulli kutsuu tarpeen vaatiessa koolle yksittäisten muutosten valmisteluun asiakasyhteistyöryhmiä. Tullilla on myös asiakasyhteistyöverkostot tuontia, vientiä ja Ahvenanmaan erityiskysymyksiä varten. 

Points to consider

Tullin asiakasneuvottelukunta toimii informaatio- ja yhteydenpitofoorumina Tullin ja sidosryhmien välillä. Neuvottelukunta kokoontuu 1–2 kertaa vuodessa. Puheenjohtajana toimii Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen.

Asiakasneuvottelukunnan jäsenet:

 • Autotuojat ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • Elintarviketeollisuusliitto ry
 • Energiateollisuus ry
 • Finpro ry
 • Kaupan Liitto
 • Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osasto ry
 • Keskuskauppakamari
 • Luontaistuotealan tukkukauppiaiden liitto ry
 • Metsäteollisuus ry
 • Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry
 • Päivittäistavarakauppa ry
 • Rakennusteollisuus RT ry
 • Satamaoperaattorit ry
 • Suomen huolintaliikkeiden liitto ry (SHL)
 • Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry
 • Suomen laivameklariliitto ry
 • Suomen satamaliitto
 • Suomen osto- ja logistiikkayhdistys LOGY ry
 • Suomen varustamot ry
 • Suomen yrittäjät ry
 • Teknisen Kaupan ja Palveluiden Yhdistys ry
 • Teknologiateollisuus ry
 • Tekstiili- ja muotialat TMA
 • Tupakkateollisuusliitto ry
 • Öljyalan keskusliitto

Huolinta-alan asiakasyhteistyöryhmä käsittelee muutoksia sekä huolinta- ja pikarahtialan toimintaympäristössä että Tullin toiminta-alueella ja niiden vaikutuksia tullitoimintaan. Tavoitteena on saada asiakasnäkökulma mukaan tullipalvelujen ja -toiminnan kehittämiseen. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Puheenjohtajana toimii ylijohtaja Jarkko Saksa Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosastolta. Ryhmän sihteeri on Annika Salokannel Asiakaspalveluista.

Jäsenet:

 • Oy Beweship Ab
 • DHL Freight (Finland) Oy
 • Geodis Wilson Finland Oy
 • Greencarrier Freight Services Finland Oy
 • Nurminen Logistics Oyj
 • SA-TU Logistics Oy
 • Schenker Oy
 • Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL)
 • TNT Suomi Oy
 • Varova Oy

Meriliikenteen asiakasyhteistyöryhmän keskeisenä tehtävänä on vaikuttaa siihen, että EU:n tullilainsäädännön ja siihen liittyvät uudistukset toteutetaan Suomessa meriliikenteen toimijoiden ja Tullin kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Yhteistyöryhmä koostuu meriliikenteen tullilogistiikan tärkeimpien sidosryhmien edustajista sekä Tullin asiantuntijoista. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Ryhmän puheenjohtaja on tulliylitarkastaja Olli Tuomisto Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosastolta ja sihteerinä toimii Minnaleena Lehikoinen Asiakaspalveluista.

Jäsenet:

 • Oy CMA CGM Finland
 • DHL Global Forwarding (Finland) Oy
 • Finnlines Oyj
 • Finnsteve Oy Ab
 • Oy Kuehne + Nagel Ltd
 • Liikennevirasto
 • Maersk Finland Oy
 • Ab ME Group Oy Ltd
 • Oy M. Rauanheimo Ab
 • Oy MSC Finland Ab
 • Oy Niklashipping Ltd
 • Satamaoperaattorit ry
 • Steveco Oy
 • Suomen satamaliitto
 • Team Lines Finland Oy
 • Unifeeder Finland filial av Unifeeder A/S

Lentoliikenteen asiakasyhteistyöryhmän jäseniä ovat muun muassa lentoyhtiöiden, GSA-yhtiöiden ja CHA-yhtiöiden edustajat. Ryhmä käsittelee pääasiassa lentoliikenteen asioiden tiedottamista sekä kehittämisideoita. Ryhmän puheenjohtajana toimii tullipäällikkö Mika Pitkäniemi Lentotullista ja sihteerinä Päivi Raukio Asiakaspalveluista. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Jäsenet:

 • Aeroflot-Russian Airlines
 • Agility Logistcs Oy Ab
 • Air France KLM Cargo
 • AOC – Airline Operators’ Committee Helsinki Airport
 • Blue1
 • DHL Global Forwarding (Finland) Oy
 • DSV Air & Sea Oy
 • Finnair Cargo Oy
 • Geodis Wilson
 • Kales Airline Services
 • Kuehne & Nagel Oy Ltd
 • Lufthansa Cargo Ag, Suomen sivuliike
 • Oy NordicGSA Ab
 • Palvelualojen työnantajat PALTA ry
 • Puolustusvoimat
 • Servisair Finland Oy
 • Scanpartners
 • Schenker Oy
 • Suomen Huolintaliikkeiden liitto ry (SHL)
 • UPS SCS (Finland) Oy
 • Varova Oy
 • Waco Logistics Oy

Pikarahtiyritysten asiakasyhteistyöryhmä koostuu neljästä pikarahtiyrityksestä, joilla on oma lento Suomeen. Kokoontumisien pääpaino on pikarahtiyritysten logistiikkaketjuun liittyvien asioiden tiedottamisessa ja kehitysideoiden käsittelemisessä. Puheenjohtajana toimii tullipäällikkö Mika Pitkäniemi Lentotullista ja sihteerinä Päivi Raukio Asiakaspalveluista. Ryhmään kutsutaan lisäksi edustaja Tullin sähköisestä palvelukeskuksesta (Spake). Ryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa.

Jäsenet:

 • DHL Freight (Finland) Oy, DHL Express
 • Federal Express Corporation, Suomen sivuliike
 • TNT Suomi Oy
 • United Parcel Services Oy

Sähköisen asioinnin asiakasyhteistyöryhmän työn pääpaino on sähköisen asioinnin kehittämisideoissa, muutoksissa, käyttöönotoissa ja palveluissa sekä näihin liittyvissä asiakastarpeissa. Asiakasyhteistyöryhmä koostuu ohjelmistotaloista, sanoma-asioinnin operaattoreista, palveluntarjoajista, sähköisen asioinnin suurista asiakkaista ja sidosryhmistä sekä Tullin sähköisen asioinnin asiantuntijoista. Puheenjohtajana toimii kehityspäällikkö Mira Holmroos Tullin tietohallinnosta ja sihteerinä Irene M. Lahtinen asiakkuus- ja veronkantoyksikön kehittämisryhmästä.

Ryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa.

Jäsenet:

 • Capgemini Finland Oy
 • CGI Suomi Oy
 • DB Schenker Oy
 • Digia Oyj
 • Itella Information Oy
 • Samex Solutions Oy
 • TeliaSonera Finland Oyj
 • Tieto Oyj
 • UPM-Kymmene Oyj

Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback