Kaksi AEO-valtuutusta

AEO-asemaa haetaan Tullin lupakeskukselta määrämuotoisella lomakkeella.

AEO-valtuutuksia on kaksi eri tyyppiä, joihin kumpaankin on liitetty tietyt vaatimukset ja edut. Toimijalla voi olla myös yhdistetty valtuutus eli molemmat valtuutukset.

  • AEOC (Customs Simplifications, yksinkertaistetut menettelyt)
  • AEOS (Safety and Security, vaarattomuus ja turvallisuus)
  • Yhdistetty valtuutus

AEOC-valtuutus – yksinkertaistetut menettelyt

AEOC-valtuutus on tarkoitettu niille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita yksinkertaistettujen tullimenettelyjen käyttämisestä. AEOC-valtuutuksen haltija hyötyy nopeutetusta lupahakemuksen käsittelystä tiettyjen yksinkertaistettujen menettelyjen lupia hakiessaan. Näitä lupia ovat esimerkiksi yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvat ja passitusmenettelyyn liittyvät luvat.

AEOC-toimijoille tehdään vähemmän fyysisiä ja asiakirjoihin perustuvia tarkastuksia kuin muille taloudellisille toimijoille tulli-ilmoitusta annettaessa. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi tuonnin tai viennin tulli-ilmoitukseen kohdistuvia tarkastuksia.

AEOC on edellytys tietyille yksinkertaistusluville, kuten keskitetty tullaus, oma-aloitteinen määrääminen, ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä (vapautus esittämisestä).

AEOC-toimija saa 70 prosentin vakuusalennuksen yleisvakuuden tullivelalle.

AEOS-valtuutus – vaarattomuus ja turvallisuus 

AEOS-valtuutus on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita toimitusketjujen turvallisuuden edistämisestä ja helpotuksista tullitarkastuksiin silloin, kun tavarat saapuvat unionin tullialueelle tai kun ne poistuvat sieltä (nk. turvatietoilmoitukset).

AEOS-valtuutus sopii hyvin esimerkiksi kuljetusliikkeille ja meriliikenteen varustamoiden edustajille.

Esimerkki: Kun AEOS-valtuutuksen haltija antaa unioniin saapumisilmoituksen, tulli voi ennen tavaroiden saapumista unionin tullialueelle ilmoittaa AEO-toimijalle, että lähetys on valittu fyysiseen tarkastukseen riskianalyysin perusteella. Tällöin AEO-toimija pystyy ennakoimaan lähetyksen kulkua paremmin ja varautumaan tarkastukseen.

AEOS-valtuutuksen haltijoita koskevat myös turvatietoilmoitusten supistetut tietovaatimukset ja edut, joita EU:n ulkopuoliset maat antavat liittyen AEO-aseman vastavuoroiseen hyväksymiseen. Näitä etuja on mahdollisuus saada esimerkiksi viennissä Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Japaniin.

Yhdistetty valtuutus

Yhdistetyn valtuutuksen haltija on oikeutettu kaikkiin AEO-valtuutusten etuihin.

Yhteenvetotaulukko valtuutuksista ja niihin liitetyistä eduista:

AEO-valtuutukset ja niiden edut AEOC AEOS

Yhdistetty valtuutus

1. Vaarattomuuteen ja turvallisuuteen liittyvät tarkastukset yleisilmoitusvaiheessa   X X
2. Yksinkertaistuslupiin liittyvät edut X   X
3. Lisäedut tullitarkastuksiin liittyen X X X

                            

Contact us
AEO customer information
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6brn

Customs offers free of charge advice to all businesses interested in applying for AEO status before an AEO application is submitted.

Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback