Mitä on AEO-omavalvonta?

Omavalvonta eli oman toiminnan säännöllinen valvonta on osa AEO-toimijan sisäistä valvontaa.

Valvonnan tavoitteena on, että AEO-toimija hallitsee toimitusketjun riskit, tunnistaa virhe- ja poikkeamatilanteet ja korjaa toimintaansa tarvittaessa. Riskit ja niiden vaikutusten ennustaminen on yleensä tehokkainta, kun omavalvonta on integroitu osaksi yrityksen riskienhallinta- ja valvontajärjestelmiä.  

Perusteet

AEO-toimijan on ilmoitettava Tullille kaikista valtuutuksen myöntämisen jälkeen esille tulleista seikoista, jotka voivat vaikuttaa valtuutuksen voimassaoloon tai sisältöön. Lainsäädäntö ja AEO-suuntaviivat edellyttävät valvontatoimenpiteitä sekä AEO-toimijalta että tulliviranomaiselta.

Tulliviranomaisen on valvottava, että AEO-toimija jatkuvasti täyttää aseman myöntämisedellytykset. AEO-toimijan omavalvontatoimenpiteiden arviointi kuuluu tulliviranomaisen suorittamaan valvontaan.

Omavalvonta käytännössä

Omavalvontaa tekevät kaikki AEO-toimijat. Tarkemmat ohjeet omavalvonnan tekemiseen löytyvät omavalvontaraporttien täyttöohjeista.

Katso ohjeet kohdasta: AEO-omavalvontaraportit ja täyttöohjeet

1. AEOC-toimija valvoo omaa toimintaansa jälkikäteisellä tulli-ilmoitusten tarkastamisella ja raportoi siitä Tullille kerran vuodessa. Raportointimäärät tulli-ilmoitusten omavalvonnassa on laadittu AEOC-toimijaroolin mukaisesti. Huomioi: Jos tuojalla tai viejällä on muitakin toimintoja kuten esimerkiksi varastointia, passitusta tai turvatietojen antamista, he tekevät omavalvontaa myös näistä ja käyttävät silloin huolitsijan lomakepohjaa.

Raportin tulee sisältää vähintään Tullin määrittämä raportointimäärä tai erikseen AEO-arvioinnin aikana sovittu määrä:

Huolitsijat

Yrityksen tulli-ilmoitusten/
varastoonpanojen määrä /vuosi

Tarkastettavien ilmoitusten/varastoonpanojen määrä vähintään / vuosi

tuonti

vienti

passitus

varastointi

turvatiedot (yleisilmoitus ja esittämisilmoitus)

1 - 50

5

3

3

3

3

51 - 100

8

5

5

5

5

101 - 250

15

8

10

10

8

251 - 1000

30

15

20

20

15

1001 -

40

25

30

30

25

Tuojat

Yrityksen tuonti-   ilmoitusten   määrä /vuosi

Tarkastettavien tuonti-ilmoitusten määrä vähintään / vuosi

1 - 50

5

51 - 100

8

101 - 250

15

251 - 1000

30

1001 -

40

 Viejät

Yrityksen vienti-ilmoitusten määrä /vuosi

Tarkastettavien vienti-ilmoitusten määrä vähintään / vuosi

1 - 50

3

51 - 100

5

101 - 250

8

251 - 1000

15

1001-

25

 2. Sekä AEOC- että AEOS-toimijat tekevät vuosittain sanallisen raportin sisäisen valvonnan perusteella havaituista muutoksista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Sanallisen raportoinnin kysymykset perustuvat soveltuvin osin itsearviointikyselyyn. Raportilla määritellään mahdolliset muutokset yrityksen toiminnassa, kaupallisten ja kuljetustietojen hallinnassa sekä AEOS-puolelta turvallisuusvaatimuksissa.

Raportointiin lomakemallipohjat

Tulli on laatinut raportointia varten lomakemallipohjat, mutta yritykset voivat toimittaa valvontatiedot myös omalla lomakkeellaan tai raportillaan. Jos yritys käyttää omia lomakepohjiaan, on niissä oltava vähintään samat valvontakohteet kuin Tullin lomakepohjassa. AEO-toimijan omavalvonnan tulee olla jatkuvaa ja vuosiraportin tulee olla saatavilla Tullin sitä pyytäessä.

Contact us
AEO customer information
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6brn

Customs offers free of charge advice to all businesses interested in applying for AEO status before an AEO application is submitted.

Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback