Tuonti

Mitä maahantuonti on?

Tuonnilla tarkoitetaan tavaroiden tuontia EU:n ulkopuolisesta maasta. Tavara on tuontitullattava ennen kuin sen saa ottaa käyttöön tai myydä eteenpäin. Tavaran tuonnista EU:n tullialueelta mutta EU:n veroalueen ulkopuolelta kannetaan maahantuonnin arvonlisävero samalla lailla kuin tavaran tuonnista EU:n ulkopuolelta.

Aineettomien hyödykkeiden ja palvelujen tuonti ei kuulu tullitoimintaan eikä vaadi tulli-ilmoittamista.

Jos tuot tavaraa Suomeen EU:n alueelta toisesta jäsenmaasta, kyse on sisäkaupasta eikä sinun tarvitse tehdä tulli-ilmoitusta eikä maksaa tulleja.

Points to consider

Maahantuonnin ja tulli-ilmoittamisen vaiheet ovat

  • turvatietoilmoituksen antaminen tullille
  • tavaroiden saapuminen maahan
  • tulli-ilmoituksen antaminen tullille (tavaroiden esittäminen ja tullimenettelyyn luovuttaminen)
  • luovutus- ja tullauspäätöksen saaminen
  • tullilaskun maksaminen (verotuksen toimittaminen).

Yleisin tuonnin tullimenettely on luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen. Muut tullimenettelyt ovat erityismenettelyt, varastointi ja passitus. Tullimenettely, kauppatapahtuman luonne ja kansallinen menettely muodostavat kokonaisuuden, joka ilmoitetaan koodeilla tulli-ilmoituksessa muiden vaadittavien tietojen ohella. Oikeat koodit varmistavat sen, että maahantuontiverot kannetaan oikein.

Tutustu tarkkoihin ohjeisiin:


Kun tuot tavaraa jostain toisesta EU-maasta, sinun on tehtävä Tullille sisäkaupan Intrastat-ilmoitus, jos tuonnin arvo ylittää vuodessa 550 000 euroa. Intrastat-järjestelmällä Tulli kerää tiedot Suomen kaupasta muiden EU-maiden kanssa.

Yrityksen ei itse tarvitse seurata kynnysarvon ylittymistä, vaan Tulli ilmoittaa yritykselle tiedonantovelvollisuuden alkamisesta.


Tulli vastaa Suomessa ulkomaankaupan tilastoinnista ja tuottaa tilastoja tavaroiden ulkomaankaupan arvosta sekä ulkomaankaupan kuljetuksista ja rajaliikenteestä. Ulkomaankauppatilastot kuvaavat Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa sekä Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioiden välistä yhteisökauppaa.

Tulli laatii yritysten ja intressiryhmien käyttöön erilaisia maakatsauksia, jotka ulkomaankauppatilastojen ohella ovat tärkeitä kaupallisen ja poliittisen päätöksenteon välineitä. Näitä ja muita tilastoja voi tilata Tullin tilastopalvelusta. Katso Yhteystiedot

Maakatsaukset esittelevät tuoreimpia tavararyhmittäisiä tietoja Suomen ja jonkin muun maan välisestä kaupasta. Katsauksia voidaan laatia myös maaryhmittäin. Toimialakatsaukset esittelevät tuoreimpia maa- ja maaryhmäkohtaisia tietoja Suomen ulkomaankaupasta jollakin tietyllä toimialalla.

Jälleenvientikatsaus kuvaa Suomesta vietyjen, mutta muualla kuin Suomessa tuotettujen tavaroiden osuutta koko Suomen viennistä tavararyhmittäin. Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain kuvaa valtion rajan ylittävää tavarakauppaa sen mukaan, mihin maakuntaan yritys on kohdentanut viennin tai tuonnin Intrastat-ilmoituksen tai tulli-ilmoituksen.


Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback