Vienti-ilmoittaminen ja viejänä toimiminen

Vientitavarasta on annettava tullille vienti-ilmoitus sähköisesti joko sanomailmoituksena tai Vienti-ilmoituspalvelun kautta. Joissakin tapauksissa vienti-ilmoituksen voi antaa myös suullisesti.

Viejä voi antaa vienti-ilmoituksen joko yksivaiheisena (tavanomainen menettely) tai kaksivaiheisena (yksinkertaistettu menettely). Kaksivaiheinen ilmoittaminen on luvanvaraista.

Viejä on vastuussa vienti-ilmoituksen antamisesta. Viejä on yleensä tavaroiden myyjä. Hän saa halutessaan valtuuttaa asiamiehen (yleensä huolintaliike) antamaan ilmoituksen puolestaan. Viejän on oltava Euroopan unioniin (EU) sijoittautunut. 

Viejänä pidetään EU:hun sijoittautunutta sopimuspuolta siinäkin tapauksessa, kun tavaroiden omistusoikeus on siirtynyt kauppaehdon tai muun sopimuksen mukaisesti EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelle ostajalle.

Lue lisää vienti-ilmoittamisesta ja viejänä toimimisesta.

Viejä tarvitsee poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen

Tavaroiden myynti EU:n ulkopuolelle on arvonlisäverotonta. Myyjä tarvitsee veroviranomaisia varten kirjanpitoonsa selvityksen siitä, että tavara on viety EU:n ulkopuolelle.

Tullin tietojärjestelmästä saatu poistumisvahvistettu luovutuspäätös on yleisin hyväksytty näyttö arvonlisäverottomasta myynnistä. Lue lisää Verohallinnon ohjeesta Vientikaupan arvonlisäverotus.

Points to consider

Read more
  • Perehdy vientiasioihin tarkemmin: Vienti
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords