Arvonlisäveron huojentaminen ja maksunlykkäys

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen maahantuojien tuonnin arvonlisäverotus siirtyy Verohallinnon tehtäväksi 1.1.2018 alkaen. Ennen 1.1.2018 kannettua maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat huojennus- ja maksunlykkäyshakemukset käsittelee Tulli.

Jos Tulli on kantanut arvonlisäveron, se voi  erityisestä syystä hakemuksesta alentaa  suoritettua tai suoritettavaa arvonlisäveroa ja sen viivästysseuraamuksia tai muita seuraamuksia tai poistaa ne kokonaan.

Vapaamuotoisessa huojennushakemuksessa on yksilöitävä, millä perusteella ja mistä huojennusta haetaan.

Hakemuksessa tulee olla hakijan henkilö-/yritys- ja yhteystiedot. Hakemus on allekirjoitettava. Jos hakijana on yritys tai muu yhteisö, hakemuksen tulee olla nimenkirjoitukseen oikeutetun / oikeutettujen allekirjoittama. Jos hakemuksen on laatinut asiamies, mukaan on liitettävä valtakirja.

Huojennushakemus lähetetään Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosastolle. Katso osoite sivun alalaidasta.

Tulli lähettää hakijalle kirjallisen päätöksen, joka on maksuton. Päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Jos Tulli on kantanut arvonlisäveron, arvonlisäveron maksamiseen voi hakea Tullilta myös maksunlykkäystä. Maksunlykkäystä haetaan kirjallisella hakemuksella. Asiakas saa hakemukseensa kirjallisen päätöksen, joka on maksuton. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Mikäli maksunlykkäys myönnetään, kannetaan lykkäysajalta maksunlykkäyskorkoa, joka on yleensä saman suuruinen kuin erääntyneen veron viivekorko.

Maksunlykkäystä haetaan Tullin veronkanto/perinnästä. Katso osoite sivun alalaidasta.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

  • hakijan yritys- ja yhteystiedot
  • ehdotus maksusuunnitelmaksi perusteluineen
  • mille arvonlisäveropäätökselle lykkäystä haetaan
  • allekirjoitus

jos hakemuksen on laatinut asiamies, mukaan on liitettävä valtakirja.

                            

Contact us
Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosasto / Oikaisu
PL 512, 00101 Helsinki
Tullin veronkanto / perintä
PL 512, 00101 Helsinki
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback