Mitä ovat tekstiilikiintiöt?

EU:n jäsenmailla on yhteiset tekstiilikiintiöt. Tekstiilikiintiöt on sovittu tuotekategorioittain, ja niitä sovelletaan vientiajankohdan perusteella kalenterivuosittain. Vienti luetaan sen vuoden kiintiöön, jonka aikana tavarat on lastattu viejämaasta lähtevään kulkuneuvoon.

Maahantuoja tarvitsee jäsenmaan myöntämän tuontilisenssin tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttamista varten.

Autonomiset tekstiilikiintiöt – miten haetaan?

Autonomiset kiintiöt ovat EU:n yksipuolisesti asettamia.

  • Hae tuontilisenssiä Tullilta lomakkeella 654s.
  • Ilmoita hakemuksessa tarvitsemasi tekstiilin tuontimäärä. Määrä ei saa ylittää tuoteryhmälle asetettua maksimimäärää. Enimmäismäärät eivät kuitenkaan koske toimijoita, jotka voivat osoittaa tuoneensa edellisenä vuonna maksimimääriä enemmän tietystä maasta ja tiettyyn kategoriaan kuuluvaa tavaraa.

Lähetä hakemuslomake osoitteeseen:

Tulli
PL 512
00101 Helsinki

Komissio ilmoittaa tammikuun alkupuolella Euroopan unionin virallisessa lehdessä sen päivämäärän, josta alkaen EU:n kansalliset viranomaiset voivat ilmoittaa komissiolle tuontilupahakemusten lukumäärät.

Kiintiöt jaetaan siinä järjestyksessä, jossa komissio vastaanottaa kunkin jäsenmaan lähettämät hakemukset. Kun myönnetystä määrästä on käytetty vähintään 50 prosenttia, maahantuoja voi tehdä uuden hakemuksen. Tuontiluvan myöntämisen edellytys on tavaroiden toimittamista koskevan sopimuksen olemassaolo.

Miten kauan tuontilisenssin saaminen kestää?

Tuontilisenssi myönnetään viiden työpäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta. Hakemusta käsitellessään tulli ilmoittaa hakemuksen tiedot Brysselissä pidettävään SIGL-tekstiilitiedostoon, jolloin haettu määrä vähentyy kiintiöstä.

Tuontilisenssi on maksuton, ja se on voimassa koko EU:n tullialueella. Käytön jälkeen lisenssi on palautettava viimeistään kymmenen työpäivän kuluessa sen voimassaoloajan päättymisestä sen myöntäneelle viranomaiselle.

Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback