Luovutus vapaaseen liikkeeseen

Yleisin tuonnin tullimenettely on luovutus vapaaseen liikkeeseen. Luovutus vapaaseen liikkeeseen antaa tavaralle unionitavaran tullioikeudellisen aseman.

Luovutus vapaaseen liikkeeseen tarkoittaa sitä, että tavaraan sovelletaan kauppapoliittisia toimenpiteitä ja siitä kannetaan lain mukaiset tullit. 

Vapaaseen liikkeeseen luovutuksen edellytys on, ettei tavaraan kohdistu rajoituksia tai kieltoja.

Tavarat voidaan myös luovuttaa vapaaseen liikkeeseen alennetuin tullein tai tuontitulleitta riippuen niiden käyttötarkoituksesta.

Tullin luottoasiakas saa tavarat haltuunsa luovutuspäätöksellä ennen verojen ja maksujen suorittamista. Käteisasiakas taas saa vasta tullilaskun maksamisen jälkeen luovutuspäätöksen, jolla saa tavarat haltuunsa.

Points to consider

Kauppapoliittisia toimenpiteitä ovat mm. tuontikiellot, tuonnin määrälliset rajoitukset sekä tuonnin suoja- ja valvontatoimenpiteet.

Kauppapoliittisten toimenpiteiden perustana on EU-maiden yhteinen kauppapolitiikka.


Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback