Tuotteiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden tuontivalvonta

Joidenkin tavaroiden kauppaa tai tuontia tietyistä maista tai vientiä tiettyihin maihin on rajoitettu EU:n yhteisillä määräyksillä tai kansallisesti. Tällöin tuonti tai vienti on sallittu tietyin ehdoin tai se voi olla kokonaan kielletty.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008 tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (NLF-asetus) tuli sovellettavaksi 1.1.2010 alkaen. Siinä säädetään Euroopan unionin tasolla yhteisön ulkorajavalvonnasta, CE-merkinnästä sekä akkreditoinnista ja markkinavalvonnan vähimmäisvaatimuksista jäsenmaissa. Komissio on laatinut yhteistyössä jäsenmaiden kanssa ohjeet NLF-asetuksen mukaista Tullin ja markkinavalvontaviranomaisten yhteistyötä varten.

Teollisuustuotteiden tuontirajoitukset koskevat tiettyjä tekstiili- ja vaatetustuotteita. Niiden tuontia varten tarvitset tuontilisenssin. Maataloustuotteiden tuontitodistukset haetaan Maaseutuvirastosta ja muut lisenssit Tullista. Suomen käyttötariffista ja TARIC-kyselyohjelmasta löydät tiedot todistusvaatimuksista asianomaisen tavaranimikkeen ja alkuperämaan yhteydestä.

Uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälistä kauppaa koskevat CITES-säännöt.

Joskus kauppaa on rajoitettu hyvin yksityiskohtaisilla säännöillä. Tämä koskee esimerkiksi tuotteita, joita voidaan käyttää asevarusteluun tai sotateollisuuteen (kaksikäyttötuotteet). Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta vastaa ulkoasiainministeriö.

Tullin rajoituskäsikirjaan on koottu yhteen kaikki lakisääteiset vienti-, tuonti- ja kauttakulkurajoitukset, joissa Tulli on määrätty valvontaviranomaiseksi. Rajoituskäsikirja koostuu itsenäisistä osioista, jotka on ryhmitelty rajoitusten alaisten tavaroiden mukaan. Kunkin osion kohdalla selvitetään kyseiseen tavaraan liittyvät rajoitukset eri tullimenettelyissä.

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback