Rauta- ja terästuotteiden ennakkotarkkailu

EU:n komissio on ottanut tuonnissa käyttöön ennakkotarkkailun EU:n ulkopuolelta eli ns. kolmansista maista peräisin oleville rauta- ja terästuotteille. Näiden tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen edellyttää Tullin myöntämää tarkkailuasiakirjaa.

Luettelo: Ennakkotarkkailun alaiset nimikkeet (luettelo päivitetty 29.8.2017)

Tarkkailuasiakirjan hakuohje:

 • Yritys voi hakea tarkkailuasiakirjaa tullilomakkeella 654As.
 • Kutakin samaa alkuperää olevaa nimikettä varten on täytettävä erillinen hakemus. Nimikkeen voi tarkistaa TARIC-kyselystä
 • Hakemukseen on liitettävä jäljennös kauppalaskusta tai tilausvahvistuksesta. Laskuja voi olla useampia yhtä hakemusta kohden. Hakemuksessa ilmoitetaan tavaran CIF-arvo euroina. Valuuttakurssin voi tarkistaa täältä: Valuutan muuntokurssit
 • Täytetty ja allekirjoitettu hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteella:
  • ennakkotarkkailu(at)tulli.fi.
 • Tulli käsittelee hakemuksen viiden työpäivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

Tarkkailuasiakirjaa ei tarvitse hakea

 • jos tavaran nettopaino on alle 2 500 kg/nimike
 • jos tavara luokitellaan HS-nimikkeeseen 7318, ja nettopaino on alle 5 000 kg/nimike
 • jos tavaran alkuperämaa on Norja, Islanti tai Liechtenstein.

Points to consider

 • Tulli lähettää alkuperäisen tarkkailuasiakirjan postitse hakijalle/asiamiehelle. Hakijan on haettava asiakirjaan Tullin merkintä Tullin asiakaspalvelupisteessä ennen luovutuspäätöksen vahvistamista.

TAI

 • Hakemuksen käsittelijä lähettää hakijan pyynnöstä alkuperäisen tarkkailuasiakirjan suoraan Tullin sähköiseen palvelukeskukseen (Spake) ja ilmoittaa hakijalle/asiamiehelle sähköpostitse asiakirjan numeron ja päiväyksen.

Jos hakija on pyytänyt lähettämään tarkkailuasiakirjan suoraan Sähköiseen palvelukeskukseen, on tulli-ilmoitussanomalla ilmoitettava asiakirjakoodilla I004 tarkkailuasiakirjan numero ja päiväys. Lisäksi on ilmoitettava tavaraerän lisätietona xxx-koodilla: ”Tarkkailuasiakirja toimitettu Spakeen.”

Tuotavan tavaran määrä saa ylittää tarkkailuasiakirjassa mainitun määrän 5 prosentilla. Tuotavan tavaran arvo saa ylittää tai alittaa tarkkailuasiakirjassa olevan arvon 5 prosentilla. Yhtä tarkkailuasiakirjaa voi käyttää useaan eri tuontiin.


Tarkkailuasiakirja on voimassa 4 kk, ja sen voimassaoloa voidaan hakemuksesta jatkaa vielä neljällä kuukaudella.

Luvanhaltijan on itse seurattava tarkkailuasiakirjan riittävyyttä ja voimassaoloaikaa. Kun asiakirjan voimassaoloaika on päättynyt tai käytettävissä oleva tuontimäärä on täyttynyt, Sähköinen palvelukeskus palauttaa dokumentin postitse luvanhaltijalle arkistoitavaksi.


Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback