Tullivelka

Milloin tullivelka syntyy?

Tullivelalla tarkoitetaan velvollisuutta maksaa sellaiset tuontitullit, joita sovelletaan Euroopan unionin säännösten mukaan määritettyihin tavaroihin. Maahantuonnin yhteydessä tullivelka syntyy, kun tuontitavaroista kannetaan tulleja ja vaikutukseltaan vastaavia maksuja.

Yleisin tuonnin tullimenettely on luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen. Tuontitullivelka muodostuu, kun tavara luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, yleensä sinä päivänä, jona Tulli hyväksyy (vastaanottaa) tavaraa koskevan tulli-ilmoituksen. EU-maiden ulkopuolelta tuotavista tavaroista kannetaan ns. kolmansien maiden tulli.

Tuonnin yhteydessä saattaa olla mahdollista asettaa tavara johonkin erityismenettelyyn, kuten passitus, varastointi tai jalostus, erityiskäyttö tai väliaikaisen maahantuonnin menettely.

Tullivelka voi myös syntyä säännösten noudattamatta jättämisestä, esimerkiksi jos jotkut tiettyyn tullimenettelyyn liittyvät velvollisuudet tai edellytykset eivät täyty. Tullivelkaa voi muodostua myös, jos tuontitullien alaista tavaraa tuodaan EU:n alueelle tai siirretään pois tullivalvonnasta säännösten vastaisesti.

Kannettavat verot ja maksut määräytyvät tavaran tullinimikkeen, alkuperän ja tullausarvon perusteella. Tavaran alkuperä voi oikeuttaa alempaan tullien määrään tai nollatulliin. Maahantuonnin yhteydessä maksetaan yleensä tullia ja arvonlisäveroa.                      

Tullit ovat yleensä arvotulleja, eli ne lasketaan prosenttimääränä tullausarvosta. Tavaroista voidaan arvotullien sijasta kantaa myös paljoustullia, esimerkiksi tavaran painon tai kappalemäärän perusteella. Tulli määräytyy sen mukaan mihin tullitariffinimikkeeseen tavara luokitellaan. Tuontitulleihin kuuluu myös yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia tai tiettyihin jalostettuihin maataloustuotteisiin liittyviä tuontimaksuja ja muita tuonnista kannettavia maksuja.

                            

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback