Palautustavaroiden tuonti

Tavarat voidaan palauttaa tullitta EU:n ulkopuolelta eli kolmansista maista Euroopan unioniin kolmen vuoden kuluessa niiden viennistä unionin ulkopuolelle. Vienti unionin ulkopuolelle on pystyttävä todentamaan. Tavarat on alun perin voitu viedä tai myydä mistä tahansa unionimaasta. Myös väliaikaisesti viedyt tai myydyt tavarat voi palauttaa tullitta.

Palautustavaroille myönnetään vapautus tuontitulleista, vaikka ne muodostaisivat ainoastaan osan unionin ulkopuolelle viedyistä tavaroista. Sama koskee myös palautustavaroita, jotka ovat osia tai tarvikkeita, jotka muodostavat aikaisemmin unionin tullialueen ulkopuolelle vietyjen koneiden, kojeiden, laitteiden tai muiden tuotteiden aineosia.

Jos tavara on myyty verotta unionin ulkopuolelle ja tullataan takaisin palautustavarana, siitä on kannettava arvonlisävero.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt maahantuojat ilmoittavat 1.1.2018 alkaen maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot Verohallinnolle oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella. Lisätietoa Verohallinnon sivuilla Maahantuonnin arvonlisäverotus.

Palautustavaroiden tullittomuuden edellytykset

1. Vienti unionin ulkopuolelle täytyy voida todentaa esimerkiksi jollain seuraavista asiakirjoista:

 • poistumisvahvistettu luovutuspäätös
 • INF 3 -lomake
 • muu luotettava asiakirja, joka voi olla esimerkiksi
  • unionin ulkopuolisen maan tuontitullauspäätös tai sen kopio
  • auton osalta se voi olla todistus Suomen autorekisteristä poistamisesta.

2. Tavarat täytyy palauttaa unioniin kolmen vuoden kuluessa viennistä

Määräaikaan voi erityisissä olosuhteissa hakea pidennystä Lupakeskuksesta. Huomioitavaa:

 • Maataloustuotteet täytyy palauttaa unioniin 12 kuukauden kuluessa viennistä. Määräaikaan voi hakea pidennystä Lupakeskuksesta.
 • Maataloustuotteita, joista on aikanaan saatu vientitukea, ei kohdella palautustavaroina.
 • Jos tavarat on tullattu unioniin alennetulla tullilla tai tullittomasti, niiden käyttötarkoituksen (end use) perusteella ja sen jälkeen viety unionin ulkopuolelle, ne voidaan tuoda takaisin unioniin tullittomina palautustavaroina vain, jos ne palautetaan samaan käyttötarkoitukseen.
 • Palautustavaroina ei voi tullata unioniin sisäiseen jalostukseen tuotua tavaraa, joka on jälleenviety ja tämän jälkeen tuodaan takaisin unioniin vapaaseen liikkeeseen luovutettavaksi.

3. Arvonlisäverokohtelu

Jos tavara on myyty verotta unionin ulkopuolelle ja tullataan takaisin palautustavarana, on arvonlisävero kannettava. Arvonlisävero kannetaan maahantuonnista myös silloin, kun Suomessa vähennykseen oikeuttavassa käytössä ollut tavara on viety unionin ulkopuolelle, myyty siellä ja tuodaan takaisin Suomeen palautustavarana.

Points to consider

Sanomalla/netti-ilmoituksella/SAD-lomakkeella ilmoitettavat tiedot:

 • menettelykoodi 4010
 • kansallinen koodi 7RB Palautustavarat, maahantuonti verollista (AVL 1.1.2)
 • 7RA Palautustavarat, maahantuonti verotonta (AVL 94.1.18)
 • kauppatapahtuma 21
 • tullikohtelu 100
 • tullijärjestelmä 1011
 • liiteasiakirja N830 (vienti-ilmoitus), asiakirjan numero, asiakirjan pvm

Jos kansallinen koodi on 7RA, ilmoitetaan liiteasiakirjaksi lisäksi koodi 4PAS "selvitys pa-lautustavarasta" (tullilomake 348s).

Arvotiedot:

 • kokonaishinta 0 eur
 • laskutushinta 0 eur
 • tilastoarvo xx eur
 • rahti xx eur (tarvittaessa)
 • poikkeava alv-peruste xx eur (tarvittaessa)

Sanomalla/netti-ilmoituksella/SAD-lomakkeella ilmoitettavat tiedot:

 • menettelykoodi 6123 Väliaikaisesti viedyn tavaran jälleentuonti samassa tilassa
 • kansallinen koodi 7RA Palautustavarat, maahantuonti verotonta (AVL 94.1.18)
 • kauppatapahtuma 60 (alle 2 v.) / 91 (yli 2v.)
 • tullikohtelu 100
 • tullijärjestelmä 1011
 • liiteasiakirja N830 (vienti-ilmoitus), asiakirjan numero ja pvm

Koska kansallinen koodi on 7RA, ilmoitetaan liiteasiakirjaksi lisäksi koodi 4PAS "selvitys palautustavarasta" (tullilomake 348s).

Arvotiedot:

 • kokonaishinta 0 eur
 • laskutushinta 0 eur
 • tilastoarvo xx eur
 • rahti xx eur (tarvittaessa)
 • poikkeava alv-peruste xx eur (tarvittaessa)

Lisätietoja: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi


Customs procedure 6122 999 is used in cases when the goods have been exported temporarily (procedure 22xx999) outside the Union for processing, repairs, testing and other types of handling. When the goods are returned to the Union, they can be either duty free according to the customs tariff or they can be presented with a document for preferential treatment (e.g. EUR.1), based on which the customs duty is zero.

It is recommended that the exporter find out in advance, whether the goods are to be placed under an authorised outward processing procedure 21xx 7UA/7UB (customs duty on imported goods) or procedure 22xx 999 (the imported goods is duty free).

Read more Customer notice 13 April 2017 “Procedure codes in temporary export” (in Finnish and Swedish).

When the prerequisites for using procedure 6122 are fulfilled, the customs value, the basis for value added tax and the statistical value are determined as follows:

Customs value =
cost of processing operations +
value of the articles and services rendered = value of exported goods
declaration code 108 +
cost of transport, insurance and ancillary costs up to the place of destination in the Union (import freight)

The basis of value added tax =
cost of processing operations +
value of the goods added outside the Union +
cost of transport, loading and unloading to the place of processing (export freight) +
the cost of freight, loading, insurance and ancillary costs up to the first place of destination
in the Union (import freight) in accordance with the transport contract or, if known,
the other place of destination within the Union

statistical value =
value of the exported goods +
processing costs +
value of the goods added outside the Union +
freight and insurance costs from the place of processing up to the Finnish border (import freight).


                            

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback