Palautustavaroiden tuonti

Tavarat voidaan palauttaa tullitta EU:n ulkopuolelta eli kolmansista maista Euroopan unioniin kolmen vuoden kuluessa niiden viennistä unionin ulkopuolelle. Vienti unionin ulkopuolelle on pystyttävä todentamaan. Tavarat on alun perin voitu viedä tai myydä mistä tahansa unionimaasta. Myös väliaikaisesti viedyt tai myydyt tavarat voi palauttaa tullitta.

Palautustavaroille myönnetään vapautus tuontitulleista, vaikka ne muodostaisivat ainoastaan osan unionin ulkopuolelle viedyistä tavaroista. Sama koskee myös palautustavaroita, jotka ovat osia tai tarvikkeita, jotka muodostavat aikaisemmin unionin tullialueen ulkopuolelle vietyjen koneiden, kojeiden, laitteiden tai muiden tuotteiden aineosia.

Jos tavara on myyty verotta unionin ulkopuolelle ja tullataan takaisin palautustavarana, siitä on kannettava arvonlisävero.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt maahantuojat ilmoittavat 1.1.2018 alkaen maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot Verohallinnolle oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella. Lisätietoa Verohallinnon sivuilla Maahantuonnin arvonlisäverotus.

Palautustavaroiden tullittomuuden edellytykset

1. Vienti unionin ulkopuolelle täytyy voida todentaa esimerkiksi jollain seuraavista asiakirjoista:

 • poistumisvahvistettu luovutuspäätös
 • INF 3 -lomake
 • muu luotettava asiakirja, joka voi olla esimerkiksi
  • unionin ulkopuolisen maan tuontitullauspäätös tai sen kopio
  • auton osalta se voi olla todistus Suomen autorekisteristä poistamisesta.

2. Tavarat täytyy palauttaa unioniin kolmen vuoden kuluessa viennistä

Määräaikaan voi erityisissä olosuhteissa hakea pidennystä Lupakeskuksesta. Huomioitavaa:

 • Maataloustuotteet täytyy palauttaa unioniin 12 kuukauden kuluessa viennistä. Määräaikaan voi hakea pidennystä Lupakeskuksesta.
 • Maataloustuotteita, joista on aikanaan saatu vientitukea, ei kohdella palautustavaroina.
 • Jos tavarat on tullattu unioniin alennetulla tullilla tai tullittomasti, niiden käyttötarkoituksen (end use) perusteella ja sen jälkeen viety unionin ulkopuolelle, ne voidaan tuoda takaisin unioniin tullittomina palautustavaroina vain, jos ne palautetaan samaan käyttötarkoitukseen.
 • Palautustavaroina ei voi tullata unioniin sisäiseen jalostukseen tuotua tavaraa, joka on jälleenviety ja tämän jälkeen tuodaan takaisin unioniin vapaaseen liikkeeseen luovutettavaksi.

3. Arvonlisäverokohtelu

Jos tavara on myyty verotta unionin ulkopuolelle ja tullataan takaisin palautustavarana, on arvonlisävero kannettava. Arvonlisävero kannetaan maahantuonnista myös silloin, kun Suomessa vähennykseen oikeuttavassa käytössä ollut tavara on viety unionin ulkopuolelle, myyty siellä ja tuodaan takaisin Suomeen palautustavarana.

Points to consider

Sanomalla/netti-ilmoituksella/SAD-lomakkeella ilmoitettavat tiedot:

 • menettelykoodi 4010
 • kansallinen koodi 7RB Palautustavarat, maahantuonti verollista (AVL 1.1.2)
 • 7RA Palautustavarat, maahantuonti verotonta (AVL 94.1.18)
 • kauppatapahtuma 21
 • tullikohtelu 100
 • tullijärjestelmä 1011
 • liiteasiakirja N830 (vienti-ilmoitus), asiakirjan numero, asiakirjan pvm

Jos kansallinen koodi on 7RA, ilmoitetaan liiteasiakirjaksi lisäksi koodi 4PAS "selvitys pa-lautustavarasta" (tullilomake 348s).

Arvotiedot:

 • kokonaishinta 0 eur
 • laskutushinta 0 eur
 • tilastoarvo xx eur
 • rahti xx eur (tarvittaessa)
 • poikkeava alv-peruste xx eur (tarvittaessa)

Sanomalla/netti-ilmoituksella/SAD-lomakkeella ilmoitettavat tiedot:

 • menettelykoodi 6123 Väliaikaisesti viedyn tavaran jälleentuonti samassa tilassa
 • kansallinen koodi 7RA Palautustavarat, maahantuonti verotonta (AVL 94.1.18)
 • kauppatapahtuma 60 (alle 2 v.) / 91 (yli 2v.)
 • tullikohtelu 100
 • tullijärjestelmä 1011
 • liiteasiakirja N830 (vienti-ilmoitus), asiakirjan numero ja pvm

Koska kansallinen koodi on 7RA, ilmoitetaan liiteasiakirjaksi lisäksi koodi 4PAS "selvitys palautustavarasta" (tullilomake 348s).

Arvotiedot:

 • kokonaishinta 0 eur
 • laskutushinta 0 eur
 • tilastoarvo xx eur
 • rahti xx eur (tarvittaessa)
 • poikkeava alv-peruste xx eur (tarvittaessa)

Lisätietoja: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi


Customs procedure 6122 999 is used in cases when the goods have been exported temporarily (procedure 22xx999) outside the Union for processing, repairs, testing and other types of handling. When the goods are returned to the Union, they can be either duty free according to the customs tariff or they can be presented with a document for preferential treatment (e.g. EUR.1), based on which the customs duty is zero.

It is recommended that the exporter find out in advance, whether the goods are to be placed under an authorised outward processing procedure 21xx 7UA/7UB (customs duty on imported goods) or procedure 22xx 999 (the imported goods is duty free).

Read more Customer notice 13 April 2017 “Procedure codes in temporary export” (in Finnish and Swedish).

When the prerequisites for using procedure 6122 are fulfilled, the customs value, the basis for value added tax and the statistical value are determined as follows:

Customs value =
cost of processing operations +
value of the articles and services rendered = value of exported goods
declaration code 108 +
cost of transport, insurance and ancillary costs up to the place of destination in the Union (import freight)

The basis of value added tax =
cost of processing operations +
value of the goods added outside the Union +
cost of transport, loading and unloading to the place of processing (export freight) +
the cost of freight, loading, insurance and ancillary costs up to the first place of destination
in the Union (import freight) in accordance with the transport contract or, if known,
the other place of destination within the Union

statistical value =
value of the exported goods +
processing costs +
value of the goods added outside the Union +
freight and insurance costs from the place of processing up to the Finnish border (import freight).


These are instructions for businesses whose customers, living outside the EU customs territory, bring in goods into the customs territory of the EU for repairs or for replacement under warranty.

When goods are imported for repairs

Goods brought into the customs territory of the EU for repairs, must be cleared through customs. If the customer does not want to pay import duties or VAT for the goods, they can be placed under the inward processing procedure. The inward processing procedure requires an authorisation. More specific instructions on inward processing here.

Primarily, holders of inward processing authorisations must be based in the Union customs territory; therefore, it is recommended that the company carrying out the repairs apply for the inward processing authorisation. The company can apply for the authorisation from Customs either in advance or when the goods are placed under the procedure; by adding certain additional information in the customs declaration.

The granting of the authorisation also requires lodging a guarantee. Read more on guarantees. The guarantee, which was lodged in connection with the import clearance is released or returned when the repaired goods have been re-exported from the EU customs territory and the required bill of discharge has been submitted. Goods to be re-exported must be cleared for export and the goods and documents pertaining to them, must be presented to Customs before the goods exit the Union.

If the goods brought in for repairs are not cleared for inward processing by the authorisation holder, i.e. the company carrying out the repairs, the customer must clear the goods

either as normal customs clearance upon import, and normal import duties and taxes are levied (more information: What are import duties and taxes?)
or place the goods under the inward processing procedure. Occasionally, it is also possible to grant the inward processing authorisation to a person established outside the customs territory of the Union. In these situations, it pays to be in touch with Customs Business Information Service well in advance for more information: Contact information for Customs

If, instead of repairing the goods, the company replaces the goods with equivalent undamaged goods (replacement under warranty), the company must apply for an authorisation for inward processing from Customs in advance.

When goods are imported for replacement under warranty

Goods brought into the customs territory of the EU for replacement under warranty, must be cleared through customs. If the customer does not want to pay import duties or VAT for the goods, they can be placed under the inward processing procedure. More specific instructions on inward processing here. The inward processing procedure requires an authorisation. Replacing goods under warranty requires that an authorisation for inward processing has been applied for from Customs in advance. The authorisation must include a mention of the possibility of using equivalent goods. Read more: Using equivalent goods for special procedures (PDF in Finnish)

A company should apply for a Customs authorisation for inward processing if it has customers to whom it replaces goods under warranty. The guarantee, which was lodged in connection with the import clearance, is released when the goods replaced under warranty have been re-exported from the EU customs territory and the required bill of discharge has been submitted. Goods replaced under warranty and ready to be exported, must be cleared for export and the goods and documents pertaining to them must be presented to Customs before the goods exit the Union.

The authorisation holder, i.e. the company replacing the product, must fill in a customs declaration regarding goods arriving for replacement under warranty. The seller and the customer must in advance agree on who should submit the customs declaration and who should notify the border customs office.

If the goods brought in for replacement under warranty, are not placed under the inward processing procedure by the seller, the customer must clear the goods personally

 • either as returned goods, provided that no more than three years have passed since the goods were exported
 • or as normal customs clearance upon import, and normal import duties and taxes are levied.

More information on returned goods and import duties and taxes

 

 

 

 

 

 

 

 


                            

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback