Tuonnin varamenettely

1. Käyttökatko Tullin järjestelmässä

Tullin asiakastuki tiedottaa suunnitelluista käyttökatkoista etukäteen ja kerran katkon aikana. Käyttökatkotiedotteessa on teksti ’’Varamenettelyn käyttäminen on sallittua siihen asti kunnes saatte ilmoituksen katkoksen päättymisestä”.

Asiakastuki tiedottaa suunnittelemattomista käyttökatkoista ja vakavista häiriöistä mahdollisimman pian käyttökatkon tai häiriön havaitsemisen jälkeen.

Jos ette saa käyttökatkotiedotetta, vaikka havaitsette, että Tullin järjestelmään lähetettyihin ilmoituksiin ei tule mitään vastaussanomia

  • ottakaa ensin yhteyttä sanomaliikenteen toimivuuden tarkistamiseksi omaan tietotekniseen tukeen ja
  • operaattorivälitteisessä sanoma-asioinnissa omaan operaattoriinne.

Jos ongelman syy ei selviä, pyytäkää lupaa käyttää varamenettelyä. Lupa pyydetään tullilomakkeella 954s, joka lähetetään osoitteeseen spake.tuonti(at)tulli.fi

Asiakkaan toiminta käyttökatkon aikana

Lähettäkää sanomamuotoinen ilmoitus Tullin järjestelmään tavanomaisesti sanomana. Jos haluatte, että tavara luovutetaan katkon aikana, toimittakaa saapumistoimipaikan tulliin lisäksi kauppalasku ja SAD-lomake, jonka kohtaan 44 on merkitty teksti 'Sanomamuotoinen ilmoitus'. SAD-lomakkeessa on ilmoitettava sama asiakkaan viitenumero kuin sanomamuotoisella ilmoituksella. Tulli vahvistaa SAD-lomakkeen.

Jos menettelyyn asettamispaikassa ei ole Tullin toimipistettä, voitte pyytää menettelyyn asettamista sähköpostilla. Pyyntö tehdään lähettämällä SAD-lomakkeen 1-lehti ja kauppalasku osoitteeseen spake.tuonti(at)tulli.fi. Viesti otsikoidaan sanalla ”Varamenettely”.

Tulli ei tallenna tätä ilmoitusta järjestelmäänsä, vaan varsinainen tulliselvitys tehdään lähetetyn sanoman perusteella katkon päätyttyä.

Väliaikaisten varastojen pitäjät voivat käyttökatkojen aikana luovuttaa tavarat varastosta Tullin vahvistamalla SAD-lomakkeella.

Käyttökatkon päättymisestä tiedottaminen

Tullin asiakastuki ilmoittaa katkon päättymisestä asiakkaille ja Tullin henkilöstölle sähköpostilla ”Käyttökatkos on päättynyt. Varamenettelyä ei saa enää käyttää”. Tämän ilmoituksen saavuttua on palattava normaalimenettelyyn.

2. Käyttökatko asiakkaan järjestelmässä

Käyttökatkotilanteissa suositellaan Tullin Tuonti-ilmoituspalvelun käyttöä.

Varamenettelyyn on pyydettävä lupa Tullilta

Lupa pyydetään tullilomakkeella 954s, joka lähetetään osoitteeseen spake.tuonti(at)tulli.fi

Jos katko jatkuu yli tässä luvassa mainitun päivämäärän ja kellonajan, on pyydettävä luvan pidennystä Sähköiseltä palvelukeskukselta.

Jos käyttökatko on suunniteltu, lupa varamenettelyn käyttöön on pyydettävä hyvissä ajoin.

Jos haluatte, että tavara luovutetaan katkon aikana, toimittakaa SAD-lomake ja kauppalasku siihen tulliin, jonka kautta tavara saapuu (saapumistoimipaikan tulli). Lomakkeen kohtaan 44 merkitään teksti 'Sanomamuotoinen ilmoitus, varamenettelylupa myönnetty''. SAD-lomakkeessa on ilmoitettava sama asiakkaan viitenumero kuin sanomalla. Tulli vahvistaa SAD-lomakkeen päiväleimalla.

Jos menettelyyn asettamispaikassa ei ole Tullin toimipistettä, voitte pyytää menettelyyn asettamista sähköpostilla. Pyyntö tehdään lähettämällä SAD-lomakkeen 1-lehti ja kauppalasku osoitteeseen spake.tuonti(at)tulli.fi. Viesti otsikoidaan sanalla ”Varamenettely”.

Tulli ei tallenna tätä ilmoitusta järjestelmäänsä, vaan varsinainen tulliselvitys tehdään lähetetyn sanoman perusteella katkon päätyttyä.

Väliaikaisten varastojen pitäjät voivat luovuttaa tavarat varastosta Tullin vahvistamalla SAD-lomakkeella.

Katkon päätyttyä

Käyttökatkon aikana menettelyyn luovutetuista tavaroista annetaan tulli-ilmoitus Tullin järjestelmään tavanomaisesti sanomana. Jos käyttökatkon aikana vaihtuu vuorokausi, tulee poikkeavaksi veronmääräytymispäiväksi ilmoittaa tulli-ilmoituksen antamispäivä.

                            

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback