Tullietuusjärjestelmä kehitysmaille (GSP)

EU myöntää kehitysmaille tullietuuksia yleisellä tullietuusjärjestelmällään (GSP-järjestelmä, Generalized System of Preferences). Nykyinen GSP-asetus on voimassa 31.12.2023 asti.

EU:n yhteisen kauppapolitiikan on noudatettava ja tuettava kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteita, joita ovat erityisesti köyhyyden poistaminen sekä kestävän kehityksen ja hyvän hallinnon edistäminen kehitysmaissa.

GSP-järjestelmällä myönnetään tullietuja (alennettu tulli tai tullittomuus) kehitysmaiden alkuperätuotteille yksipuolisesti. EU ei edellytä vastavuoroisesti myönnettäviä tullietuja kehitysmailta EU:n alkuperätuotteille. Vuoden 2017 alusta lähtien muun muassa Georgia ei enää saa GSP-tullietuuksia EU:ssa.

GSP-asetuksessa on kolme eri menettelyä

  1. Yleinen menettely (noin 18 maata).
  2. Kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskeva erityinen kannustusmenettely GSP+ (8 maata).
  3. Vähiten kehittyneitä maita koskeva erityinen menettely EBA (noin 50 maata).

Järjestelmään kuuluvia tullietuuksia tosiasiassa saavia kehitysmaita on yhteensä noin 83. Järjestelmää koskevassa asetuksessa luetellaan kaikki sellaisetkin kehitysmaat, jotka eivät tällä hetkellä saa tullietuuksia EU:ssa.

Osallistumisoikeus yleiseen menettelyyn on myönnetty sellaisille edunsaajamaille, joita Maailmanpankki ei ole luokitellut ylemmän keskitulotason taikka korkean tulotason maaksi, ja jos maan vienti ei ole riittävän monipuolista. Päällekkäisiä tullietuuksia saavat maat on poistettu GSP:n edunsaajamaiden joukosta 1.1.2014.

Nykyistä GSP-asetusta sovelletaan 10 vuotta eli 1.1.2014–31.12.2023. Esimerkiksi maakohtaisia tuotealojen poistoja etuuden piiristä tarkastellaan kuitenkin kolmen vuoden jaksoissa. GSP+ -menettelyn piiriin kehitysmaat voivat hakea milloin vaan, jos edellytykset täyttyvät.

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback