Yksinkertaistukset tullausarvon määrityksessä

Tiettyjä tullausarvoon kuuluvia eriä on mahdollista määrittää joustavammin tullikoodeksin 73 artiklan perusteella, mikäli niiden määrät eivät ole laskettavissa tulli-ilmoituksen hyväksymispäivänä. Näitä eriä ovat:

  • tullausarvoon 70 artiklan 2 kohdan mukaisesti sisällytettävät määrät, eli tosiasiallisesti maksettu tai maksettava hinta                      
  • 71 ja 72 artiklassa tarkoitetut määrät, eli kauppahintaan lisättävät erät ja tullausarvoon kuulumattomat erät

Tiettyjen tullikoodeksissa mainittujen kriteerien täyttyessä Tulli voi harkintansa mukaan myöntää luvan eritysperusteiden käyttämiseen tullausarvon määrittämisessä. Tällä tavoin määriteltyä tullausarvoa pidetään myös maahantuonnin alv-perusteen lähtöarvona (AVL 88 §), johon sisällytetään arvonlisäverolaissa määritetyt kustannukset ja maksut (AVL 91–93 a §).

Yksinkertaistuksen myöntäminen edellyttää hakijalta yksiselitteistä pyyntöä eli hakemusta, jossa on eritelty, mitkä erät tai maksut halutaan ilmoittaa erityisperustein. Luvan ehtojen mukaisesti määritettyä tullausarvoa pidetään lopullisena tullausarvona.

Hakemus ja sen käsittely

Voit hakea yksinkertaistuslupaa tullilomakkeella

Toimita hakemus joko sähköpostilla (alkuperäiset dokumentit skannattuina) tai postitse Tullin lupakeskukseen. Yhteystiedot ovat sivun alalaidassa. Lupakeskus lähettää hakijoille muun muassa niiden kirjapito- ja logistiikkajärjestelmää koskevia kysymyksiä. Vastauksia käytetään lupaedellytysten arvioinnissa.

Jos Tulli ei voi suostua asiakkaan hakemuksessaan esittämään tapaan määrittää tietty erä tai maksu, voidaan hakijan kanssa neuvotella hakemuksen käsittelyn yhteydessä molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi.

Points to consider

  1. Tavaroista maksettuun kauppahintaan sisältyy yhteisön sisäistä kuljetuskustannusta (tavarat myyty esim. toimitusehdolla DAP), eikä kokonaiskuljetuskustannus ole tiedossa. Tällöin kauppahinnasta vähennettävä yhteisön sisäinen kuljetuskustannus voidaan määrittää erityisperustein.
  2. Maahan tuotavista tavaroista annetaan alennus, joka pystytään määrittämään vasta tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen jälkeen (esim. alennus, joka perustuu kemiallisessa tutkimuksessa todettuun tavaran todelliseen laatuun), ja alennus halutaan ottaa huomioon seuraavan tuontierän tullausarvossa sen sijaan, että annettaisiin epätäydellinen tulli-ilmoitus.
  3. Tavaroihin liittyy rojalti tai lisenssimaksu, jonka määrä ei ole selvillä tullausarvon määrityshetkellä. Tällöin rojaltin tai lisenssimaksun määrä voidaan ilmoittaa erityisperustein.

                            

Contact us
Customs Authorisation Centre
Monday to Friday 8 am–4 pm
PL 56, 90401 Oulu
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhxfrxnchy
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback