Vahingoittuneiden tavaroiden tullausarvo

Jos tavara on vahingoittunut ennen tulli-ilmoituksen jättämistä, voidaan sen arvon alentuminen suhteessa alkuperäiseen kauppahintaan ottaa huomioon, kun määritetään tavaran tullausarvoa. Tällöin arvonmääritys riippuu ostajan ja myyjän sopimista toimitusehdoista ja tavaranhaltijan Tullille esittämistä asiakirjoista.

  • Jos myyjä kantaa vastuun tavaroiden vahingoittumisesta, voidaan kauppahintaa alentaa ja tullausarvoa oikaista ostajan myyjältä saaman korvauksen perusteella. Näyttönä käy esimerkiksi hyvityslasku.
  • Jos vaurio on syntynyt kuljetuksen, lastauksen, varastoinnin tai muun tällaisen toiminnan aikana, voi vauriosta olla olemassa esimerkiksi vakuutusyhtiön asiantuntijan laatima vahinkoraportti. Jos raportti sisältää arvion vahingon laajuudesta prosenttiluvulla ilmaistuna, voidaan tätä lukua käyttää tullausarvon oikaisun arvioimisessa.

Joissain tapauksissa vakuutusyhtiö lunastaa tavaran ja myy sen eteenpäin alkuperäiselle ostajalle. Tällöin kyseessä on uusi myynti, ja vakuutusyhtiön laskuttamaa hintaa voidaan käyttää tullausarvon perusteena.

 

                            

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback