Tullausarvo

Tullausarvo perustuu ensisijaisesti tavaran kauppa-arvoon eli hintaan, joka tavarasta on tosiasiallisesti maksettu tai on maksettava, kun se myydään vietäväksi EU:n tullialueelle.

Tavarasta on tullauksen yhteydessä esitettävä kauppalasku, josta ilmenevät muun muassa tavaran hinta ja toimitusehdot. Tullausarvoon lasketaan mukaan myös esimerkiksi kuljetuskustannukset EU:hun saapumispaikkaan saakka. Saapumispaikalla tarkoitetaan sitä paikkaa EU:n tullialueella, jonne tavarat ensimmäisenä tuodaan.

Valtaosa EU:ssa kannettavista tulleista on arvotulleja eli ne lasketaan prosentteina tavaroiden tullausarvosta. Myös maahantuonnin arvonlisävero perustuu yleensä tullausarvoon. Arvonlisäveron perusteeseen on sisällytettävä arvonlisäverolain 91 §:n mukaiset erät. Lisää aiheesta -otsikon alta löydät tarkemmat tiedot maahantuonnin arvonlisäperusteen määrityksestä.

Jos kauppa-arvoa ei voida käyttää, tullausarvo määritetään toissijaisilla menetelmillä.

Jos kauppa-arvo on etuyhteydessä olevien osapuolten välinen kauppahinta, tutkitaan tarvittaessa, onko etuyhteys vaikuttanut hintaan. Etuyhteydellä tarkoitetaan esimerkiksi samaan konserniin kuuluvia yrityksiä.

Valuutan muuntaminen

Jos kauppahinta tai siihen liittyvät oikaisuerät on ilmoitettu muussa valuutassa kuin euroissa, täytyy summat muuttaa euroiksi vahvistettujen valuuttakurssien mukaisesti. Tulli ilmoittaa kulloinkin sovellettavat valuuttakurssit tulli.fi-verkkosivuilla.

Points to consider

Euroopan unionin ulkopuolelta ostettu tavara, esimerkiksi ajoneuvo tai kone, saattaa olla tuontihetkellä käytetty. Kun käytetyn tavaran tullausarvoa määritetään, tavaran kauppahintaan voidaan tehdä vähennys sen mukaisesti, paljonko tavaraa on käytetty ostohetken ja tullaushetken välisenä aikana. Myös varustelusta johtuvat erot otetaan huomioon.

Vähennys voidaan tehdä esimerkiksi suhteessa tavaran jäljellä olevaan käyttöikään. Apuna määrityksessä voidaan käyttää myös koneiden ja laitteiden poistoja kirjanpidossa. Vähennyksistä on aina oltava asiakirjanäyttöä, ja vähennysten hyväksyminen harkitaan tapauksittain.


Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback