Tulli ja arvonlisävero

Maahantuonnin yhteydessä maksettavia veroja ovat tavallisimmin tulli ja arvonlisävero. Kun tavaroita tuodaan EU-maiden ulkopuolelta niistä kannetaan ns. kolmansien maiden tulli.

Polkumyynti- ja tasoitustulleja voidaan kantaa tavaroista, joiden tuontihinta alittaa viejämaan tuotantokustannukset ja kotimarkkinahinnat tai niitä on tuettu valtiontuilla aiheuttaen epäreilulla kilpailuedulla vahinkoa EU:n yrityksille.

Tulliveron maksamisesta voidaan tietyissä tilanteissa vapauttaa kokonaan, kun tavaroita tuodaan EU:n tullialueen ulkopuolelta eli ns. kolmansista maista.

EU:n ulkopuolelta eli ns. kolmansista maista tuotavasta tavarasta voidaan kantaa jollain perusteella yleistä tullia alhaisempaa tullia tai tavarasta ei kanneta tullia lainkaan.

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy 1.1.2018 Tullilta Verohallinnon tehtäväksi niissä tilanteissa, joissa maahantuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
- Arvonlisäverotuksen toimittaa 1.1.2018 alkaen Verohallinto, jos maahantuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sillä hetkellä, kun Tulli hyväksyy tulli-ilmoituksen, joka on annettu tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista varten tai jotta tavaroihin voidaan soveltaa osittain tullittoman väliaikaisen maahantuonnin tullimenettelyä.
- Arvonlisäverovelvollisten rekisterissä olevien maahantuojien on ilmoitettava maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot Verohallinnolle oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella.
- Lisätietoa on Verohallinnon sivuilla Maahantuonnin arvonlisäverotus.

Points to consider

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback