Tuoteväärennökset

Tulli valvoo, ettei maahan tuotavien, maasta vietävien ja maan kautta kuljetettavien tavaroiden joukossa ole tuoteväärennöksiä tai muita teollis- tai tekijänoikeuksia (IPR) loukkaavia tuotteita. Valvonnalla suojataan kansalaisia ja yhteiskuntaa terveydelle ja turvallisuudelle haitallisilta tuotteilta, yhteiskunnan verotuloja ja oikeudenhaltijan taloudellisia intressejä. Valvonta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta.

Asetuksessa määritellään, mitä menettelyjä tulliviranomaisen on noudatettava jos se havaitsee tullivalvonnassa tai tarkastuksessa tavaroita, joiden epäillään loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta, erityisesti kun on kyse tavaroista, jotka

  • ilmoitetaan luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen, vientiin tai jälleenvientiin.
  • tuodaan unionin tullialueelle tai viedään sieltä
  • asetetaan suspensio-menettelyyn tai vapaa-alueelle tai vapaavarastoon.

Tulli valvoo pääsääntöisesti sellaisia tuotteita, joiden oikeudenhaltija on jättänyt tullille asetuksen mukaisen toimintahakemuksen. Hakemus on yleensä voimassa vuoden, jonka jälkeen se voidaan uusia.

Tulli voi viran puolesta (ex officio) pysäyttää myös tuotteita, joilla tällaista toimintahakemusta ei ole.

Points to consider

  • Trademark: a symbol that identifies goods and services manufactured or produced by a company from those of other companies.
  • Copyright of design protects the appearance of a product or a part of it. The object of protection is always a visible, concrete product or a part of such a product.
  • Patent: the right granted to an inventor by society, entitling the inventor to exclusively utilise an invention for professional purposes.
  • Pirated copy: a product involving an unlicensed copy of another, copyrighted product.
  • Counterfeit product: a product involving the unlicensed incorporation of a trademark belonging to another party or a copy of such a trademark, or a product that illicitly simulates the appearance of another product which is protected under copyright of design.
  • Infringing product: A product may infringe intellectual property rights without being counterfeit.

Asetuksen mukaisen toimintahakemuksen jättäminen Tullille on maksutonta. Toimintahakemus on määrämuotoinen lomake, jossa oikeudenhaltija tai hänen valtuuttamansa edustaja antaa immateriaalioikeuksistaan tietoa Tullille tarkastoimenpiteitä varten. Hakemus voi olla voimassa vain yhdessä jäsenmaassa tai useammassa.

Hakemukset Tullille voi jättää osoitteella:
IPR hakemukset
Valvontaosasto - Analyysi ja tiedustelu
Kaupallisten riskien hallinta
PL 512
00101 HELSINKI

tai sähköpostitse: ipr.decisions(at)tulli.fi

Hakemuslomake täyttöohjeineen löytyy EU:n komission sivuilta:


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2424, joka tuli voimaan 23.3.2016, mahdollistaa kauttakulussa olevien tavaramerkkiloukkausten valvomisen. Tämän asetuksen myötä jäsenmaiden tulleilla on enemmän mahdollisuuksia valvoa kauttakulussa olevia IPR-eriä.

Jatkossa kauttakulussa olevia tuotteita, jotka loukkaavat Euroopan unionin tavaramerkkiä, voidaan pysäyttää asetuksen (EU) 608/2013 perusteella, jos kyseinen tavaramerkki on suojattu myös määrämaassa. Viitteitä erän takaisin kierrätyksestä EU:n alueelle ei siis näissä tapauksissa enää tarvita. Huomioitavaa on, että tämä pysäytysoikeus ei koske malli- tai patenttiloukkauksia.


Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback