Tuonnin tulli-ilmoituksen korjaaminen

Sinun on korjattava kaikki tiedot, jotka Tulli on ilmoittanut virheellisiksi. Lisäksi on korjattava tiedot, joihin virheellinen tieto vaikuttaa. Voit samalla korjata itse havaitsemasi virheet.

Miten saan Tullilta tiedon virheistä?

Tulli lähettää sanomamuotoisesta ilmoituksesta virhesanoman, jossa on määräaika korjauksen tekemiselle. SAD-lomakkeen tiedot voit korjata tullin asiakaspalvelutiskillä tai Tulli palauttaa SAD-lomakkeen virheilmoituksen kanssa korjattavaksi.

Mitä ilmoitustietoja saa korjata ennen luovutuspäätöstä?

Tuonnin tulli-ilmoituksissa voit korjata toimijatietoja lukuun ottamatta kaikkia ilmoituksen tietoja hyväksymisen jälkeen siihen saakka, kunnes luovutuspäätös (käteisasiakkaalle tullauspäätös) Tullin järjestelmästä on annettu. Toimijatietoja ovat ilmoittaja (tavaranhaltija), edustaja (asiamies), edustuksen laatu.

Korjaaminen ei ole mahdollista, jos Tulli on päättänyt tarkastaa tavaran.

Points to consider

Ota yhteyttä Tulliin ja kysy, voitko korjata ilmoitusta. Tulli tarkistaa, onko sinulle ilmoitettu, että Tulli aikoo tarkastaa tavarat tai onko luovutuspäätös jo lähetetty. Jos ilmoituksen korjaaminen on mahdollista, Tulli lähettää sanomamuotoisesta ilmoituksesta virhesanoman, jonka jälkeen voit korjata ilmoituksen. SAD-lomakkeen tiedot voit korjata Tullin asiakaspalvelutiskillä tai Tulli palauttaa SAD-lomakkeen sinulle korjattavaksi.


Tulli voi mitätöidä hyväksytyn ilmoituksen pyynnöstäsi, jos olet virheellisesti ilmoittanut väärän tullimenettelyn tai tavaran asettaminen ilmoitettuun menettelyyn ei enää ole erityisten olosuhteiden vuoksi perusteltua. Pyydä mitätöintiä tullilomakkeella nro 974s, Hakemus, tuonti-ilmoituksen mitätöiminen.

Lähetä lomake osoitteeseen sovellustuki.tuonti(at)tulli.fi. Jos perusteltu syy mitätöinnille on riittävä, sovellustuki mitätöi tullauksen ja lähettää sinulle mitätöinti-ilmoituksen.

Jos tulli on ilmoittanut aikovansa tarkastaa tavarat, mitätöintipyyntö voidaan hyväksyä vasta tarkastuksen jälkeen.

Mitä ilmoitustietoja saa korjata ennen tullauspäätöstä täydentävässä ilmoituksessa:

  • lisäviite
  • arvotiedot (toimitusehto, valuuttalaji ja tulliselvitettävän erän kokonaishinta, tavaraeräkohtainen kauppahinta ja oikaisuerät, tilastoarvo)
  • vastaanottaja
  • tullikohtelu
  • tavaran sijaintipaikka
  • jaksoerittelyn postitusosoite
  • varaston tunnistetiedot
  • kauppatapahtuman luonne
  • ostajan ja myyjän välinen etuyhteys
  • verolaskelman tiedot

Sanomamuotoinen ilmoitus

Jos olet sanomamuotoisessa ilmoituksessa korjannut muita kuin sallittuja tietoja, Tulli hylkää täydentävän ilmoituksen ja lähettää hylkäyspäätöksen. Sinun on korjattava tiedot ja lähetettävä Tullille uusi täydentävä ilmoitus.

SAD-lomake

Jos olet SAD-lomakkeella korjannut muita kuin sallittuja tietoja, sinun on korjattava tiedot ja lähetettävä Tullille korjattu täydentävä ilmoitus.


Voit pyytää tullauksen oikaisua lähettämällä palautusta/peruutusta koskevan hakemuksen (tullilomake 643s) tai jälkikantoon johtavan muutosilmoituksen (tullilomake 99s) Tulliin.


Read more
Contact us
Tuonnin tullimenettelyt
Ma - pe klo 8 - 16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vgabhg99Tglox1jZngabihraflgvel
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback