Konttien tuontiselvitys

Kontit ovat kuljetusvälineitä, jotka saa tuoda maahan tullitta väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä silloin, kun niitä käytetään tavaran kuljetukseen kansainvälisessä liikenteessä.

Kontit, jotka tuodaan maahan myyntitarkoituksessa, tullataan kuten muukin tuontitavara.         

Väliaikaisesti maahantuotujen konttien tullaus

Jos väliaikaisesti maassa oleva, kuljetusvälineenä ollut kontti jää pysyvästi EU:hun myynnin vuoksi, se on tullattava vapaaseen liikkeeseen. Myös silloin kun kontti myydään tai vuokrataan muuksi kuin kuljetusvälineeksi, esimerkiksi varasto- tai toimistotilaksi, se on tullattava vapaaseen liikkeeseen.

Kontit ovat tullitariffin perusteella tullittomia, mutta niistä kannetaan arvonlisävero, jonka verovelvollinen ilmoittaa oma-aloitteisesti Verohallinnolle. Verotusarvona käytetään yleensä konttien ostohintaa. Jos kauppalasku ei ole tullaushetkellä käytettävissä, voi tullaaja hakea lupaa esittää kauppalasku jälkikäteen (Lupa puuttuvien asiakirjojen esittämiseen tullin myöntämässä määräajassa).

Menettelykoodi vapaaseen liikkeeseen tullattaessa on 4053, kun edeltävä menettely on väliaikaisen maahantuonnin menettely.

Myyjän ja ostajan välisissä kaupan ehdoissa on sovittava, kumpi osapuoli vastaa tullauksen tekemisestä. Jos kontti vuokrataan muuhun tarkoitukseen kuin kuljetusvälineeksi kansainväliseen liikenteeseen, vuokralle antaja vastaa sen tullauksesta.

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback