Lupa yhden nimikkeen käyttämiseen

Tulli voi ilmoittajan (tavaranhaltijan) pyynnöstä hyväksyä yhdellä tulli-ilmoituksella tullattavien tavaroiden ilmoittamisen yhteen nimikkeeseen, jos ilmoittaminen tavaroiden tariffin mukaisiin nimikkeisiin aiheuttaisi suhteettoman paljon työtä ja kustannuksia kannettaviin tuontitulleihin nähden.

Tulli-ilmoituksella ilmoitetaan nimike, jolla on korkein kannettava tuontitulli. Lupaa yhden nimikkeen käyttämiseen ei anneta, jos lähetyksessä on kauppapoliittisten toimenpiteiden tai rajoitusten alaisia tuotteita.

Tavaranhaltijan/asiamiehen on luokiteltava kaikki tavarat tariffin mukaisiin nimikkeisiin, jotta voidaan selvittää

 • korkeimman tullin alainen nimike
 • sovelletaanko tuotteisiin kauppapoliittisia toimenpiteitä tai
 • ovatko ne rajoitusten alaisia.

Kauppalasku, johon tiedot on merkitty, lähetetään tulliin

 • sähköisen tulli-ilmoituksen liitetiedostona tai
 • esitetään SAD-lomakkeen liiteasiakirjana.

Lupaa yhden nimikkeen käyttämiseen ei anneta, jos kyseessä on tavaroiden asettaminen erityismenettelyyn. Erityismenettelyjen käyttö vaatii luvan ja luvassa mainitaan tullinimikkeet, joihin lupaa voidaan käyttää. Lisäksi erityismenettelyyn asetetuista tavaroista on pidettävä kirjanpitoa ja annettava päätöstilitys valvovalle tullille.

Points to consider

Hae lupaa ilmoittamalla sanomassa tapahtuman liiteasiakirjana tai SAD-lomakkeen kohdassa 44 koodi 7TKL (Lupa saada soveltaa UTK 177 artiklaa). Lähetä kauppalasku tulliin sanoman liitetiedostona tai esitä SAD-lomakkeen liiteasiakirjana. Tuonti-ilmoituspalvelussa tätä mahdollisuutta ei ole.

Lupaa ei myönnetä, jos

 • lähetyksessä on rajoituksen alaisia tuotteita tai
 • lähetykseen kohdistuu kauppapoliittisia toimenpiteitä (esim. polkumyynti/tasoitustulli) tai
 • tavarat asetetaan erityismenettelyyn.

 • nimikkeen, josta kannetaan korkein tariffin/etuuskohtelun mukainen tuontitulli
 • tullausarvona koko lähetyksen tullausarvon
 • paljoutena koko lähetyksen paljouden
 • sanoman tavaraerän lisätiedoissa tai SAD-lomakkeen kohdassa 44 koodi XXX ja seliteteksti: ei sovelleta kauppapoliittisia toimenpiteitä, ei rajoitusten alaisia tuotteita.

                            

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback