Ennakkoratkaisu arvonlisäverosta

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen maahantuojien tuonnin arvonlisäverotus siirtyy Verohallinnon tehtäväksi 1.1.2018 alkaen.

Toimivalta on 1.1.2018 alkaen Verohallinnolla, jos maahantuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin silloin, kun Tulli hyväksyy tulli-ilmoituksen, joka on annettu tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista varten tai jotta tavaroihin voidaan soveltaa osittain tullittoman väliaikaisen maahantuonnin tullimenettelyä.

Maahantuonnin arvonlisäveroa koskevan ennakkoratkaisuhakemuksen voi käsitellä joko Tulli tai Verohallinto. Ratkaisevaa on se, onko ennakkoratkaisun hakija arvonlisäverovelvollisten rekisterissä silloin, kun hakemus tulee vireille.

  • Tavaran maahantuonnista maksettavaa veroa koskevan ennakkoratkaisun antaa Verohallinto, jos hakija on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennakkoratkaisuhakemuksen vireilletulohetkellä.
  • Ennakkoratkaisun antaa kuitenkin Tulli, jos hakijana on arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty luonnollinen henkilö ja hakemuksen tarkoittama tuonti ei liity hänen liiketoimintaansa.

Ennakkoratkaisun hakeminen

Ennakkoratkaisua haetaan Tullilta kirjallisesti. Vapaamuotoisessa hakemuksessa esitetään asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys ja yksilöidään kysymys, johon ennakkoratkaisua haetaan.  

Hakemuksessa on oltava hakijan henkilö-/yritys- ja yhteystiedot, ja hakemus on allekirjoitettava. Jos hakijana on yritys tai muu yhteisö, hakemuksen tulee olla nimenkirjoitukseen oikeutetun / oikeutettujen allekirjoittama. Jos hakemuksen on laatinut asiamies, mukaan on liitettävä valtakirja.

Hakemus lähetetään Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosastolle. Katso yhteystiedot sivun alalaidasta.

Tulli lähettää hakijalle kirjallisen päätöksen. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Ennakkoratkaisu annetaan määräajaksi, kuitenkin enintään antamista seuraavan kalenterivuoden loppuun. Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua noudatetaan ennakkoratkaisun saajan vaatimuksesta sitovana siltä ajalta, jolle se on annettu.

Ennakkoratkaisu on maksullinen. Tullin suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (VMA 1364/2016) mukaan vuonna 2017 maksu määräytyy seuraavasti:

  • kun kysymys on kaupallisesta toiminnasta 500 euroa
  • kun hakijana on yksityishenkilö eikä kysymys ole kaupallisesta toiminnasta 150 euroa
  • päätös olla antamatta ennakkoratkaisua 50 euroa.
Contact us
Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosasto / Oikaisu
PL 512, 00101 Helsinki
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback