Ennakkoratkaisu arvonlisäverosta

Tulli voi antaa asiakkaan kirjallisesta hakemuksesta ennakkoratkaisun tavaran maahantuonnista suoritettavasta arvonlisäverosta.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa esitetään asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys ja yksilöidään kysymys, johon ennakkoratkaisua haetaan.  

Hakemuksessa tulee olla hakijan henkilö-/yritys- ja yhteystiedot. Hakemus on allekirjoitettava. Jos hakijana on yritys tai muu yhteisö, hakemuksen tulee olla nimenkirjoitukseen oikeutetun / oikeutettujen allekirjoittama. Jos hakemuksen on laatinut asiamies, mukaan on liitettävä valtakirja.

Hakemus lähetetään Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosastolle. Katso yhteystiedot sivun alalaidasta.

Tulli lähettää hakijalle kirjallisen päätöksen. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Ennakkoratkaisu annetaan määräajaksi, kuitenkin enintään antamista seuraavan kalenterivuoden loppuun. Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua noudatetaan ennakkoratkaisun saajan vaatimuksesta sitovana siltä ajalta, jolle se on annettu.

Ennakkoratkaisu on maksullinen. Tullin suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (VMA 1364/2016) mukaan vuonna 2017 maksu määräytyy seuraavasti:

  • kun kysymys on kaupallisesta toiminnasta 500 euroa
  • kun hakijana on yksityishenkilö eikä kysymys ole kaupallisesta toiminnasta 150 euroa
  • päätös olla antamatta ennakkoratkaisua 50 euroa.
Contact us
Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosasto / Oikaisu
PL 512, 00101 Helsinki
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback