Ennakkoratkaisu valmisteverotusasioissa

Tulli voi antaa hakemuksesta ennakkoratkaisun tavaran valmisteverosta (valmisteverotuslaki 104 §) silloin, kun verotus toimitetaan tullia koskevien säännösten mukaan ja valmistevero kannetaan tullauksen yhteydessä. Valmisteverotuslain 3 §:n mukaan valmistevero kannetaan tullauksen yhteydessä silloin, kun tuoja ei aseta tuotteita tullauksen yhteydessä väliaikaisen verottomuuden järjestelmään eikä tuojalle myönnetä tullauksen osalta unionin tullikoodeksin 110 artiklan mukaista maksunlykkäystä.

Ennakkoratkaisuhakemus käsitellään kiireellisenä.

Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on noudatettava sitovana hakijan valmisteverotuksessa Suomessa vuoden ajan antamispäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta, jollei ennakkoratkaisua annettaessa sovellettua säännöstä ole ennakkoratkaisun voimassa ollessa muutettu tai jollei Tulli lainkäyttöviranomaisen päätöksellä tapahtuneen säännöksen tulkinnan muuttumisen vuoksi tai muusta erityisestä syystä ole peruuttanut antamaansa ennakkoratkaisua.

Ennakkoratkaisupäätökseen voit hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.

Jos Tulli ei voi antaa ennakkoratkaisua, voit hakea muutosta verotusta tai veronpalautusta koskevaan päätökseen tekemällä oikaisuvaatimuksen verotus- tai veronpalautuspäätöksen tehneelle viranomaiselle.

Peruutettu ennakkoratkaisu

Jos ennakkoratkaisu peruutetaan, voit vaatia kirjallisesti, että ennakkoratkaisua noudatetaan kahden kuukauden ajan sitä seuraavan kuukauden alusta, jolloin peruuttaminen annettiin sinulle tiedoksi.

Hakuohjeet

Hakemukseksi riittää vapaamuotoisesti laadittu asiakirja. Yksilöi selkeästi asia, johon haet ennakkoratkaisua. Liitteenä on oltava riittävän tarkka selvitys tuotteesta ja sen ominaisuuksista. Tarvittaessa liitä hakemukseen myös näyte Tullilaboratoriota varten. Lähetä hakemus Tullin kirjaamoon: Yhteystiedot

Ennakkoratkaisujen hinnat

Valmisteverotuksen ennakkoratkaisu

  • Vaatinut Tullilaboratorion tutkimuksen: 500 euroa/tavara
  • Ei vaatinut Tullilaboratorion tutkimusta: 350 euroa/tavara
  • Päätös olla antamatta ennakkoratkaisua: 50 euroa.

                            

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback