Rojaltien ja lisenssimaksujen lisääminen tullausarvoon

Tavarasta maksettuun tai maksettavaan kauppahintaan on lisättävä rojaltit ja lisenssimaksut, jotka ostaja joutuu maksamaan edellytyksenä tavaran myynnille joko suoraan tai välillisesti, jos nämä maksut eivät jo sisälly kauppahintaan.

Tavaraan liittyvät rojaltit ja lisenssimaksut

Rojaltit ja lisenssimaksut liittyvät maahantuotuun tavaraan erityisesti, kun lisenssin tai rojaltin mukaisesti siirretyt oikeudet ovat erottamaton osa tavaraa.

Jos rojaltin tai lisenssimaksun määrän laskentamenetelmä perustuu maahantuodun tavaran hintaan, katsotaan maksun maksamisen liittyvän tavaraan, jollei toisin todisteta. Jos rojaltit tai lisenssimaksut liittyvät osittain maahantuotuun tavaraan ja osittain maahantuonnin jälkeen tavaroihin lisättyihin muihin aineosiin tai osatekijöihin taikka tuonnin jälkeisiin suoritteisiin ja palveluihin, on tehtävä asianmukainen mukautus.

Rojaltit ja lisenssimaksut myynnin edellytyksenä

Rojalti tai lisenssimaksu katsotaan maksetuksi tavaroiden myynnin edellytyksenä, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  1. myyjä tai myyjään etuyhteydessä oleva henkilö vaatii ostajaa suorittamaan tämän maksun
  2. maksu suoritetaan myyjän velvoitteen täyttämiseksi sopimusvelvoitteiden mukaisesti
  3. tavaroita ei voida myydä ostajalle tai ostaja ei voi ostaa niitä maksamatta rojalteja tai lisenssimaksuja lisenssinantajalle.

                            

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback