Laskutus

Jos yrityksellä on maksunlykkäyslupa, se saa noin viisi viikkoa maksuaikaa tullille, arvonlisäverolle sekä suoritemaksuille maahantuonnissa EU:n ulkopuolisista maista.

Jaksoerittely

Yritys saa viikon aikana luovutetuista tavaroista kannettavista veroista ja maksuista jaksoerittelyn. Jaksoerittelyn avulla asiakas voi maksaa samaan aikaan erääntyvät laskut eli tullaus-, verotus- ja maksupäätökset.

Jos edustaja antaa tulli-ilmoituksen välillisenä edustajana tai suorana edustajana takaajan vastuulla, jaksoerittely osoitetaan ja lähetetään edustajalle. Suoran edustuksen tapauksessa jaksoerittely osoitetaan ja lähetetään edustajan asiakkaalle.

Jaksoerittely erääntyy maksettavaksi sen päiväystä seuraavan viikon perjantaina, eli maksuaika on 10 päivää jaksoerittelyn päiväyksestä. Luovutusviikon tapahtumat erääntyvät luovutusviikkoa seuraavan neljännen viikon perjantaina.

Jaksoerittelyn muodostumisen aikataulu:

Viikko 1 Viikko 2   Viikko 3    Viikko 4 Viikko 5
Luovutusviikko = tulli-ilmoitus annettava     Jaksoerittelyn pvm = luovutusviikkoa seuraavan 3. viikon tiistai Jaksoerittelyn (koontierittelyn) eräpäivä on perjantai

Kullakin kalenteriviikolla vahvistetut jälkitullaukset ja -verotukset erääntyvät päätöksen vahvistamisviikon jälkeisen toisen viikon perjantaina.

Points to consider

Jos asiakas ei maksa jaksoerittelyä ajoissa, jokaiselta jaksoerittelyllä olevalta tullaus- ja verotuspäätökseltä kannetaan kansallisista veroista veronlisäystä ja viivekorkoa vähintään kolme euroa päätökseltä.

Tulleista kannetaan viivästyskorkoa. Viivästyskorkokanta on Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa julkaistu korkokanta, jota Euroopan keskuspankki sovelsi perusrahoitusoperaatioihinsa erääntymiskuukauden ensimmäisenä päivänä korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä.

Viivästyskorkoa tulleista ei kanneta, jos viivästyskoron määrä perintätoimea kohti on alle kymmenen euroa.

Viivästysseuraamukset laskutetaan asiakkaalle lähetettävällä maksukehotuksella.

Jos asiakas maksaa maksukehotuksen koko summan viimeistään sen eräpäivänä, tulee koko velka viivästysseuraamuksineen maksetuksi kerralla.


Voit vastaanottaa jaksoerittelyn myös verkkolaskuna, jos ilmoitat siitä erikseen Tullin lupakeskukselle. Jaksoerittelyä ei voi saada sekä verkkolaskuna että postitse. Verkkolaskua ei myöskään voi lähettää sähköpostiosoitteeseen, vaan se lähetetään verkkolaskuoperaattorin osoitteeseen.

Sähköinen jaksoerittely välittyy vastaavin tiedoin kuin paperinen paitsi siinä tapauksessa, kun vastaanottajan verkkolaskuoperaattorina on pankki. Sähköisessä jaksoerittelyssä on kuitenkin joitain puutteita esimerkiksi tietosisällössä ja maksuun liittyvissä termeissä (mm. jaksoerittelyä kutsutaan laskuksi). Lisäksi erittelyosio sisältää vain listan erittelyyn kuuluvien verotuspäätösten numeroista ja niiden maksamatta olevista määristä.

Huomioithan, että jaksoerittely voidaan toistaiseksi välittää verkkolaskuna vain yhteen verkkolaskuosoitteeseen per y-tunnus. Kustakin y-tunnuksesta täytyy tehdä oma ilmoituksensa. Verkkolaskuoperaattoria ei tarvitse erikseen ilmoittaa.

 

 


Read more
Contact us
Vakuudet

Jos haluat kysyä vakuuksista, vakuusluvan hakemisesta tai ilmoittaa asiakastietojen muutoksen, katso yhteystiedot:

Mistä lisätietoja?
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback