Vakuusluokat ja niiden vaatimukset

Vakuusluokka Omavaraisuusaste Riittävät varat Maksukäyttäytyminen
BA Negatiivinen Ei Vakavia tai toistuvia maksuhäiriöitä
BB 0 % - 4,9 % Kyllä Hyväksyttävä
BC 5 % - 9,9 % Kyllä Hyväksyttävä
BD ≥ 10 % Kyllä Hyväksyttävä

Kun passituksen, varastoinnin ja erityismenettelyjen yleisvakuuden suuruutta määritetään, yritykset jaetaan vakavaraisuuden ja maksukäyttäytymisen perusteella vakuusluokkiin. Lisäksi yrityksen pitää täyttää vakuusluokasta riippuen mm. riittäviin varoihin, kirjanpitoon ja sisäiseen seurantaan liittyvät vaatimukset.

Vakavaraisuutta arvioitaessa lähtökohtana käytetään asiakkaan tilinpäätöstä. Jos yritys on konsernin emoyhtiö, arvioinnissa käytetään emoyhtiön konsernitilinpäätöstä.

Jotta yritys voi saada alennusta vakuudesta, sillä ei saa olla vakavia maksuhäiriö- tai luottotietomerkintöjä. Vakavia maksuhäiriöitä voivat olla esim. konkurssi- saneeraus- tai ulosottoasiat sekä asiakkaan tai vakuuden/viitemäärän kokoon nähden suuret tai toistuvat maksuviiveet.

Riittävät varat

Vakuusluokissa BD, BC ja BB yrityksellä täytyy olla riittävät varat suhteessa viitemäärään.  

Kun varojen riittävyyttä määritetään, lasketaan yhteen asiakkaan kaikkien eri menettelyjen (tuonti, passitus, varastointi ja erityismenettelyt) viitemäärä eli tullivelan sekä tulli- ja verovastuun määrä.

Kokonaisviitemäärästä vähennetään asiakkaan tullille toimittamat vakuudet, ja vakuudetonta viitemäärää verrataan asiakkaan taseen loppusummaan.

Varat ovat riittävät, kun taseen loppusumma on vähintään puolet vakuudettomasta viitemäärästä:

  • (Kokonaisviitemäärä – vakuudet) / taseen loppusumma ≤ 2.

Vakuusluokassa BD riittävien varojen vaatimus on porrastettu omavaraisuusasteen mukaan siten, että omavaraisuusasteen kasvaessa riittävien varojen vaatimus toteutuu pienemmällä taseen loppusummalla.

Riittävien varojen vaatimukset eri vakuusluokissa:

Vakuusluokka Vakuusluokan vaatimuksena oleva omavaraisuusaste Vakuudeton viitemäärä maksimissaan taseesta *)
BA negatiivinen -
BB ≥ 0 % 2
BC ≥ 5 % 2
BD ≥ 10 % 2
BD ≥ 15 % 3
BD ≥ 20 % 4
BD ≥ 25 % 5
BD ≥ 30 % 6
BD ≥ 35 % 7
BD ≥ 40 % 8
BD ≥ 45 % 9
BD ≥ 50 % 10

*) (Kokonaisviitemäärä – vakuudet) / taseen loppusumma

Points to consider

Read more
Contact us
Vakuudet

Jos haluat kysyä vakuuksista, vakuusluvan hakemisesta tai ilmoittaa asiakastietojen muutoksen, katso yhteystiedot:

Mistä lisätietoja?
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback