Yleisvakuuslupa

Jos yritys on Tullin asiakas ja haluaa käyttää toiminnassaan yleisvakuutta, on sillä oltava yleisvakuuslupa. Lupa kattaa kaikki tullimenettelyt, jotka vaativat yleisvakuuden käyttöä. Yleisvakuusluvan saadakseen yrityksen pitää täyttää yleisvakuusluvan yleiset ehdot, kuten olla sijoittautunut unionin tullialueelle. Yleisvakuuslupa korvaa aiemman rekisteröidyn luottoasiakkaan luvan sekä passitusyleisvakuusluvan.

Yleisvakuus voi olla kansallinen tai EU-laajuinen. Kansallinen yleisvakuus on voimassa vain Suomessa. Siihen voidaan yhdistää maahantuonnin, erityismenettelyiden (pois lukien passitus) ja väliaikaisen varastoinnin vakuudet. Kansallisessa lainsäädännössä säädettävä merenkulkumaksujen vakuus ei vaadi yleisvakuuslupaa, mutta se voidaan yhdistää yleisvakuuteen.

EU-laajuinen vakuus voidaan antaa maahantuonnin, erityismenettelyiden, passituksen ja väliaikaisen varastoinnin vakuudeksi, ja sitä voidaan käyttää useammassa kuin yhdessä EU:n jäsenvaltiossa.

Yleisvakuuslupaan liittyvät vakuusluokat ovat tullivelalle AA ja AB ja tullivastuulle BA, BB, BC ja BD. Uudet vakuusluokat korvaavat aiemmat rekisteröidyn luottoasiakkaan sekä passitusyleisvakuusluvan yhteydessä käytetyt vakuusluokat AF.

Points to consider

Read more
Contact us
Vakuudet

Jos haluat kysyä vakuuksista, vakuusluvan hakemisesta tai ilmoittaa asiakastietojen muutoksen, katso yhteystiedot:

Mistä lisätietoja?
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback