Edustajana toimiminen

Edustaja voi toimia suorana edustajana, välillisenä edustajana tai suorana edustajana takaajan vastuulla.

Välillisenä edustajana ja suorana edustajana takaajan vastuulla toimittaessa kaupparekisteriotteella on toimiala-kohdassa oltava maininta huolinta.

Toimiminen suorana edustajana takaajan vastuulla vaatii erityisen yleistakaussitoumuksen. Lisäksi Tulli vaatii edustajalta yhtiökokouksen päätöksen yleistakaussitoumuksen antamisesta, ellei asiakkaan toimialaan sisälly kaupparekisteriotteen mukaan takausten antaminen.

Tullin asiakasrekisteriin suoraksi edustajaksi takaajan vastuulla merkitty asiakas voi tämän lisäksi toimia välillisenä tai suorana edustajana. Välillinen edustaja voi toimia sekä välillisenä että suorana edustajana. Suorana edustajana toimiminen ei edellytä yleisvakuuslupaa eikä suoria edustajia merkitä asiakasrekisteriin.

Toimiessaan sekä takaajan vastuulla että välillisenä edustajana, asiakkaan on ilmoitettava Tullille miten yleisvakuus jaetaan eri edustusmuodoille.

Points to consider

Read more
Contact us
Vakuudet

Jos haluat kysyä vakuuksista, vakuusluvan hakemisesta tai ilmoittaa asiakastietojen muutoksen, katso yhteystiedot:

Mistä lisätietoja?
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback