Mitä vienti on?

Vienti tarkoittaa unionitavaroiden vientiä EU-maiden ulkopuolelle. Vietävät tavarat on asetettava vientimenettelyyn antamalla niistä viennin tulli-ilmoitus.

Vienti-ilmoitus on annettava myös, kun tavaraa viedään unionin veroalueen ulkopuolelle, esimerkiksi Kanariansaarille, ja kun tavaraa viedään Ahvenanmaalta muualle kuin Suomeen.

Yleensä tavarat viedään lopullisesti, jolloin niitä ei ole tarkoitus tuoda takaisin EU:hun. Vienti voi olla myös väliaikaista, jos tavaroita viedään esimerkiksi näyttelyä tai esittelyä varten. Väliaikaisesti viedyt tavarat on tarkoitus palauttaa samassa kunnossa EU:hun käytön jälkeen. Tavaroita voidaan viedä myös jalostettavaksi tai korjattavaksi.

Suora vienti

Suora vienti tarkoittaa, että vientimenettely alkaa Suomessa ja tavara poistuu Suomesta EU:n tullialueen ulkopuolelle.

Epäsuora vienti

Epäsuorassa viennissä (ECS = Export Control System) vientimenettely alkaa Suomessa ja tavara poistuu EU:sta toisen jäsenmaan kautta.

Lue lisää: Vienti-ilmoittaminen

EU:n sisäisestä kaupasta on tehtävä tilastoilmoitus

Jos tavaraa viedään Suomesta EU:n tulli- ja veroalueeseen kuuluvaan toiseen jäsenmaahan, kyse on sisäkaupasta eikä siitä tarvitse antaa viennin tulli-ilmoitusta.

Yrityksen on kuitenkin annettava Tullille sisäkaupan Intrastat-ilmoitus, jos viennin arvo ylittää vuodessa tietyn kynnysarvon. Vuonna 2016 viennin kynnysarvo oli 500 000 euroa. Yrityksen ei itse tarvitse seurata kynnysarvon mahdollista ylittymistä, vaan Tulli ilmoittaa yritykselle tiedonantovelvollisuuden alkamisesta.

Intrastat-järjestelmällä kerätään tietoa Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa. Lue lisää: Intrastat-ilmoittaminen 

Miksi vienti-ilmoitus on annettava?

Vienti-ilmoituksen perusteella vientimaan tulliviranomainen muun muassa valvoo vietäviin tavaroihin kohdistuvia mahdollisia vientirajoituksia ja -kieltoja, kerää ulkomaankaupan tilastoaineistoa, torjuu terrorismia ja kansainvälistä rikollisuutta, kantaa mahdolliset vientitullit (näitä ei kanneta EU:ssa tällä hetkellä) ja valvoo vientitavaran poistumista EU:sta.

Vientikaupan arvonlisäverotus

Tavaroiden myynti EU:n ulkopuolelle on arvonlisäverotonta. Tulli vahvistaa luovutuspäätöksen, ja poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen avulla myyjä voi osoittaa sijoittautumisjäsenvaltionsa veroviranomaiselle myynnin arvonlisäverottomuuden perusteen.

Vientikaupan arvonlisäverotusta ja verotonta myyntiä ohjeistaa Verohallinto. Tutustu ohjeeseen: Vientikaupan arvonlisäverotus.

Points to consider

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback