Jälkikäteinen ilmoitus

Jos vienti-ilmoitus on jäänyt antamatta ennen tavaroiden lähtöä Suomesta, viejän pitää antaa ilmoitus tullille viipymättä jälkikäteen.

Jos jälleenvienti-ilmoituksen antaminen on laiminlyöty, se on myös annettava jälkikäteen tullivarastointi- tai sisäisen jalostuksen menettelyn päättämiseksi. Tämä laiminlyönti voi johtaa tullietuuden hylkäämiseen tai tullivelan syntymiseen.

Oikea-aikaisen vienti- tai jälleenvienti-ilmoituksen antamisen laiminlyönnistä voi viejälle seurauksena olla Tullin kantama virhemaksu.

Tavara on poistunut EU:n tullialueelta ilman vienti- tai jälleenvienti-ilmoitusta

Vienti-ilmoituksella ilmoitetaan erityismaininnan lisäkoodi FIXEU (jälkikäteen jätetty). Todellinen vientipäivä ilmoitetaan omassa kentässään, eli netti-ilmoituksella kohdassa ”Poikkeava vientipäivä” ja sanoma-ilmoituksella kentässä nimeltä ”Todellinen vientipäivä” (exportPointDate). Tavaran sijaintipaikaksi ilmoitetaan Tullauskeskus, vienti.

Vienti-ilmoituksen liitteenä viejä esittää Tullin sähköiseen palvelukeskukseen kaikki ilmoitukseen liittyvät liiteasiakirjat ja vaihtoehtoisen todisteen tavaran poistumisesta EU:n tullialueelta. Ilmoituksen liitteenä annetaan myös vapaamuotoinen selvitys siitä, miksi ilmoitusta ei ole annettu ennen tavaroiden vientiä ja miten tavara on kuljetettu vientitoimipaikasta poistumistoimipaikkaan.

Tavara on toisessa EU-maassa ilman vienti-ilmoitusta

Jos Suomesta lähtenyt vientitavara on toisessa EU-maassa ja kyseisen maan tulli vaatii vienti-ilmoitusta Suomesta, vienti-ilmoituksen voi antaa Suomeen jälkikäteen tietyin edellytyksin. Erityismenettelyissä ei ole mahdollista antaa Suomeen vienti-ilmoitusta, jos tavara sijaitsee toisessa EU-maassa, vaan se pitää antaa kyseiseen maahan.

Vienti-ilmoituksen erityismaininnan lisäkoodiksi ilmoitetaan FIXEX (ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti), jolloin kyseessä on pyyntö hyväksyä vienti-ilmoitus vientitavaran ollessa toisessa EU-maassa. Tavaran sijaintipaikaksi ilmoitetaan tavaran todellinen sijaintipaikka.

Lue lisää vaihtoehtoisista todisteista alla olevasta linkistä Poistumisen seuranta.

Points to consider

If the goods have not exited the EU customs territory within 90 days after they have been released for export, Customs requests an account from the declarant where alternative proof of the release of the goods is presented. The declarant can also present the proof on their own initiative to the customs authorities of the export country.

Acceptable proof

  • document proving that the import has been cleared through customs in the country of destination
  • certificate signed by a custom authority in an EU country, proving that the goods have exited 
  • transport document signed by the transport operator or other proof, which states that the goods have been transported by them out of the EU customs territory.

Accepting alternative proof requires that the goods have been specified clearly in the document, so that they easily and reliably can be identified as being the same goods as in the export declaration.

In re-exportation from a customs warehouse, one must be able to match the alternative proof to the information in the warehouse accounts and in the decision on release of the procedure.

The alternative proof must be signed and the signature must be clarified. Copies of the documents are also accepted.

If more than 150 days have passed since the day of export, without the release being confirmed, the declaration is invalidated.

Exports by an unidentified declarant

If the declaration has been submitted by an unidentified declarant, the Customs office of exit supervises the release and sends the declarant a written request for additional information, if needed.                                                                                                     


Read more
Contact us
Sähköinen palvelukeskus
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6aravzhgfvbc99Tglox1jZrxncf
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback