Suullinen vienti-ilmoitus

Vienti-ilmoituksen voi antaa sähköisen ilmoituksen sijaan suullisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi:

 • enintään 1 000 euron arvoinen ja 1 000 nettokilon painoinen vientilähetys
 • enintään 1 000 euron arvoinen, lopulliseen vientiin postitse lähetettävä lähetys, joka ei ole vientirajoitusten alainen
 • enintään 1 000 euron arvoinen ja 1 000 nettokilon painoinen veroton lähetys kansainvälisessä liikenteessä olevalle alukselle (alustoimitus)
 • matkailijan mukanaan kuljettamat ei-kaupalliset tavarat
 • jälleentuotavaksi tarkoitettu unionin tullialueella rekisteröity kuljetusväline ja sen varaosat ja tarvikkeet
 • jälleentuotaviksi tarkoitetut kuormalavat ja kontit ja niiden varaosat ja tarvikkeet.

Suullisen ilmoituksen voi antaa vain viimeisellä toimipaikalla ennen poistumista EU:sta. Enintään 1 000 euron ja 1 000 kilon vientilähetystä koskevan suullisen ilmoituksen tueksi on esitettävä Suomen tullille kauppalasku viimeisellä toimipaikalla. On huomattava, että viimeinen toimipaikka ei ole aina sama kuin poistumistullitoimipaikka; esimerkiksi kuljetettaessa tavaraa yhdellä kuljetussopimuksella unionin ulkopuolelle poistumistullitoimipaikka on niin pyydettäessä jo kuljetuksen lähtöpäässä, mutta ko. paikalla ei voi käyttää suullisen ilmoittamisen menettelyä.                                                                                                               

Jos samassa kuljetuksessa on enemmän kuin neljä enintään 1 000 euron lähetystä, niistä kaikista on annettava normaalisti sähköiset vienti-ilmoitukset.

Milloin suullista ilmoitusta ei voi antaa?

Suullista ilmoitusta ei voi antaa, kun kyseessä on:

 • tavaralähetys, jolle haetaan maataloustuotteiden vientitukea
 • tavaralähetys, jonka vienti edellyttää todistuksen tai luvan esittämistä
 • vientikiellon tai -rajoituksen alainen tavara
 • vientilähetys valmisteverottomuusjärjestelmässä
 • erityismenettelyyn ilmoitettava tavara, esimerkiksi kun tavara viedään korjattavaksi
 • erityismenettelyyn ilmoitetun tavaran jälleenvienti (poikkeuksena sellaisen väliaikaisen maahantuonnin jälkeinen jälleenvienti, jossa tavara on tuonnin yhteydessä ilmoitettu menettelyyn suullisesti).

Edellä mainituissa tapauksissa on aina annettava sähköinen vienti-ilmoitus.

Tulli ei tee merkintöjä esitettyihin asiakirjoihin, eikä anna poistumisvahvistettua luovutuspäätöstä suullisella ilmoituksella viedyistä tavaroista.

 • Viejän on annettava sähköinen vienti-ilmoitus, jos hän haluaa kirjanpitoonsa verottoman myynnin näytöksi poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen.
 • Muuna näyttönä viejä voi käyttää esimerkiksi kuljetusyhtiön antamaa selvitystä, josta käy selkeästi ilmi, että tavara on poistunut EU:n alueelta.

Lisätietoja Verohallinnon ”Vientikaupan arvonlisäverotus” -ohjeesta. Sähköisen vienti-ilmoituksen voi aina antaa suullisen ilmoituksen sijaan.

Tätä  suullisen ilmoittamisen ohjetta ei sovelleta verottomiin matkailijamyynteihin.

Points to consider

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback