Miten alkuperäselvitysten oikeellisuutta valvotaan vientimaassa?

Tulli voi oma-aloitteisesti tarkastaa vientiyrityksen kirjanpidosta, onko vientituotteelle ollut edellytyksiä hakea tai laatia alkuperäselvitystä. Vientituotteen alkuperä voidaan tarkastaa myös määrämaan tullin pyynnöstä.

Jos alkuperäselvitys osoittautuu vientimaassa väärin perustein haetuksi tai laadituksi, niin etuuskohtelu evätään määrämaassa.

Tullilta EUR.1-tavaratodistusta hakevan tai itse kauppalaskuilmoituksia laativan viejän on pystyttävä tullin pyynnöstä esittämään alkuperäaseman todistavat asiakirjat. Nämä asiakirjat on säilytettävä Tullin arkistointiohjeiden mukaisesti vähintään kuusi vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jona tavarat on viety.  

Points to consider

Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback