Ilmoitusprosessi viennissä

Sanoma-asiointi ja tunnistautunut netti-ilmoittaja

A. Suora vienti, kun tavarat poistuvat EU:sta meri-, lento- ja rautateitse

Suora vienti tarkoittaa, että vientitavaran lähtö- ja poistumistoimipaikka sijaitsevat samassa jäsenvaltiossa (tässä tapauksessa Suomessa). Tällöin toimitaan näin:

 1. Viejä/edustaja lähettää vienti-ilmoituksen sähköisesti tulliin hyvissä ajoin ennen vientilähetyksen lähtöä.
 2. Tullin tietojärjestelmästä lähtee vastaussanoma, joka on joko hyväksymis- tai hylkäyssanoma.
 3. Normaalitilanteessa (ilmoitus virheetön ja hyväksytty) hyväksymissanomaa seuraa luovutussanoma, jonka liitteinä ovat luovutuspäätös ja viennin saateasiakirja EAD. EAD:hen sisältyy MRN-viite, joka yksilöi ilmoituksen tulliviranomaisten tietojärjestelmissä.
 4. EAD:n MRN on toimitettava poistumispaikalla (satama, lentokenttä tai rautatierahtiterminaali) sille toimijalle, joka antaa tullille Saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksen. Tullin vastaus tähän ilmoitukseen on samalla lastauslupa/kielto.
 5. Saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksen antaja on velvollinen toimittamaan edellisellä ilmoituksella ilmoittamansa MRN-viitteet sille toimijalle, joka lastaa niissä mainitut tavarat poistumiskulkuneuvoon. Tämä välittää viitteet sille toimijalle, joka antaa tullille poistumisen esittämisilmoituksen ja poistumisilmoituksen.
 6. Poistumisen esittämisilmoituksella tullille kerrotaan, mitä vientitavaroita lastataan poistumiskulkuneuvoon. Poistumisilmoituksella vahvistetaan, että edellisellä ilmoituksella mainitut tavarat ovat poistuneet EU:sta. Viejä saa automaattisesti tullin järjestelmästä poistumisilmoituksen antamisen jälkeen poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen, jolla viejä voi osoittaa viennin arvonlisäverottomuuden.

B. Epäsuora vienti, kun tavarat poistuvat EU:sta meri-, lento- ja rautateitse

Epäsuorassa viennissä vientimenettely alkaa Suomessa, ja tavara poistuu EU:sta toisen jäsenvaltion kautta. Tällöin toimitaan näin:

 1. Viejä/edustaja lähettää tulli-ilmoituksen tulliin, kuten suorassa viennissäkin hyvissä ajoin ennen vientilähetyksen lähtöä.
 2. Tullin tietojärjestelmästä lähtee vastaussanoma, joka on joko hyväksymis- tai hylkäyssanoma.
 3. Normaalitilanteessa (ilmoitus virheetön ja hyväksytty) hyväksymissanomaa seuraa luovutussanoma, jonka liitteinä ovat luovutuspäätös ja viennin saateasiakirja EAD. EAD:hen sisältyy MRN-viite, joka yksilöi ilmoituksen tulliviranomaisten tietojärjestelmissä.
 4. EAD:n saama MRN-viite on esitettävä poistumispaikalla yhdessä vienti-ilmoituksilla esitettyjen tavaroiden kanssa.
 5. Toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan poistumispaikan tulliviranomainen hakee vienti-ilmoituksen tiedot oman maansa vientijärjestelmään MRN-numeron avulla.
 6. Poistumispaikan tulliviranomainen vahvistaa vientitavaroiden poistumisen oman maansa sähköiseen vientijärjestelmään.
 7. Suomen tullin sähköinen vientijärjestelmä saa poistumisjäsenvaltion tietojärjestelmästä automaattisesti tiedon vientimenettelyn päättymisestä.
 8. Poistumisvahvistuksen tultua tullin tietojärjestelmään se vahvistaa automaattisesti tavaroiden poistumisen. Viejä saa poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen, jolla viejä voi osoittaa viennin arvonlisäverottomuuden.

C. Tavarat poistuvat EU:sta maanteitse

 1. Viejä/edustaja lähettää tulli-ilmoituksen tulliin hyvissä ajoin ennen vientilähetyksen lähtöä.
 2. Tullin tietojärjestelmästä lähtee vastaussanoma, joka on joko hyväksymis- tai hylkäyssanoma.
 3. Normaalitilanteessa (ilmoitus virheetön ja hyväksytty) hyväksymissanomaa seuraa luovutussanoma, jonka liitteinä ovat luovutuspäätös ja viennin saateasiakirja EAD. EAD:hen sisältyy MRN-viite, joka yksilöi ilmoituksen tulliviranomaisten tietojärjestelmissä.
 4. EAD on esitettävä poistumispaikalla yhdessä vienti-ilmoituksilla esitettyjen tavaroiden kanssa.
 5. Poistumispaikan tulliviranomainen vahvistaa poistumisen suoraan tietojärjestelmään.
 6. Viejä saa poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen, jolla viejä voi osoittaa viennin arvonlisäverottomuuden.

Tunnistautumaton netti-ilmoittaja

Tunnistautumattoman netti-ilmoittajan prosessi eroaa ylläkuvatusta kohdissa 2, 3 ja 6. Sähköisen tulli-ilmoituksen antamisen jälkeen ilmoittaja joutuu asioimaan tullitoimipaikassa saadakseen luovutuspäätöksen ja EAD:n sekä poistumisen jälkeisen poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen.

Points to consider

Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback