Sähköinen alustoimitusilmoitus

Alustoimitusilmoituksen voi antaa joko sanomana tai netti-ilmoituksena Vienti-ilmoituspalvelussa.

Ilmoituksella on annettava kaikki täydellisen vienti-ilmoituksen pakolliset tiedot.  Lisäksi annetaan seuraavia erityistietoja:

 • Ilmoitus: A Täydellinen ilmoitus
 • Ilmoitustyyppi:  EX
 • Alustoimittaja: viejä/myyjä
 • Vastaanottajaksi ilmoitetaan kyseinen alus tai kuljetusyhtiö, joka perustuu aluksen sijaintimaan (rekisteröinti-, leasingmaa) tietoihin. Tavaraeräkohtaista vastaanottajaa ei voi ilmoittaa.      
 • Määrämaa: QR unionin sisäkaupassa (tavarat toimitetaan EU- alukseen) tai QS vietäessä kolmansiin maihin (tavarat toimitetaan EU:n ulkopuolisen maan rekisterissä olevaan alukseen).
 • Bruttopaino: kokonaispainon voi ilmoittaa arviona (sekä myös vapaaehtoisena tavaraerällä).
 • Kauppatapahtuman luonne: 11 (vapaaehtoinen, jos jälleenviennin menettelykoodi  3171)
 • Toimitusehtopaikkakunta: koodi FI (tai jokin muu tieto).
 • Toimitusehto: Alustoimitus (tai vaihtoehtoisesti Incoterms-ehto).  
 • Netti-ilmoituksella  ei  tarvitse ilmoittaa kauppatapahtuman luonnetta, toimitusehtoa eikä toimitusehtopaikkakuntaa – tiedot muodostuvat automaattisesti.
 • Kuljetusmuoto rajalla: 1 Merikuljetus, 4 Lento, 8 Sisävesialus, Saimaan kanava
 • Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus: laivan koodi (IMO -numero), lentokoneen rekisterinumero (ei lennon tunnus).
 • Netti-ilmoituksella  ei tarvitse antaa sisämaan kuljetustietoja. Tiedot muodostuvat automaattisesti  Kuljetusmuoto rajalla -tietojen perusteella
 • Sijaintipaikka: paikka, jossa tavara on tullin tarkastettavissa ennen luovutusta (esim. satama, varasto tai tullitoimipaikka).
 • Erityismaininnan koodi: Sanomailmoittajan on annettava koodi FIXFI Alustoimitukset (vienti). Netti-ilmoituksella erityismaininnan koodi FIXFI muodostuu automaattisesti.
 • Taric-koodi: Taric-koodi on annettava kolmesta tavararyhmästä:
  • 9930 24 00 CN-ryhmiin 1-24 kuuluvata tavarat (elintarvikkeet, alkoholi, tupakka)
  • 9930 27 00 CN-ryhmään 27 kuuluvat tavarat (polttoaineet)
  • 9930 99 00 muualle luokitellut CN ryhmät (muut tavarat, lähinnä varustamiseen liittyvät tavarat)
 • Tavaraerän kuvaus: tavaraeräkohtainen sanallinen kuvaus on ilmoitettava sillä tasolla, että tavara on mahdollista helposti yksilöidä.
 • Menettely EU: tullimenettelykoodi 1000, 1040, tai 3171
 • Kansallinen menettely: koodi 999
 • Nettopaino: todellinen nettopaino on pakollinen vain Taric-koodille 9930 27 00. Muissa tapauksissa on ilmoitettava 0.001 kg, tai todellinen nettopaino.
 • Netti-ilmoituksella ei tarvitse ilmoittaa kansallista menettelyä.

Rajoituksenalaiset tavarat

Alustoimittajan on huolehdittava vientirajoitusten, -kieltojen ja vientilupaehtojen noudattamisesta. Alustoimitukseen sisältyvä rajoituksenalainen tavara on ilmoitettava omana erillisenä tavaraerä-tietona (jokin kolmesta Taric-koodista). Lisäksi ilmoitetaan vientiluvan numero ja sen päiväys. Luovutuksen edellytyksenä oleva vientilupa on esitettävä Tullille lupaehtojen tarkastamiseksi.

Luovutus vientimenettelyyn ja lastauslupa

Tullin hyväksymä alustoimitusilmoitus on lastauslupa toimittaa tavara alukseen.  

Ilmoittaja saa alustoimitusta koskevan luovutuspäätöksen sekä viennin saateasiakirjan (EAD), joka toimitetaan tavaran mukana alukseen. Sen liitteenä voidaan esittää rahtikirja tai tavaraluettelo.

Points to consider

Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback