Asiointitavat viennissä

Vienti-ilmoituksen voi antaa joko Tullin vienti-ilmoituspalvelussa tai sanomapohjaisesti.

Ilmoittaminen Vienti-ilmoituspalvelun kautta

Vienti-ilmoituspalvelussa kuka tahansa ilmoittaja saa antaa vienti-ilmoituksia. Ilmoituksen voi antaa joko tunnistautuneena tai tunnistautumattomana. Tunnistautunut ilmoittaja välttyy normaalitapauksissa henkilökohtaiselta käynniltä tullissa vientimenettelyä aloittaessaan ja voi tulostaa vientiasiakirjat itse.

Lue lisää:

Tutustu: Vienti-ilmoituspalveluun

Sanomapohjainen ilmoittaminen

Sanomapohjaista ilmoittamista varten asiakas tarvitsee Tullin luvan. Luvanhaltijaa kutsutaan viennin sanomailmoittajaksi. 

Sanoma-asiointi viennissä tarkoittaa yrityksen ja Tullin välillä sähköistä tiedonsiirtoa XML-muotoisilla sanomilla. Tiedonsiirrossa yritys voi käyttää suoraa sanoma-asiointia tai operaattoria. Yritys saa tullin vastaussanomat ja niiden pdf-muotoiset liiteasiakirjat suoraan omaan tietojärjestelmäänsä.

Lue lisää: Sanoma-asiointi - Mitä on sanoma-asiointi ja mihin sitä käytetään

Viennin sanomailmoittajaksi hakeutuminen

Viennin sanomailmoittajaksi voi hakeutua viennin rekisteröidyksi asiakkaaksi hyväksytty viejä tai huolintaliike.

Lue lisää: Sanoma-asioinnin asiakkaaksi hakeutuminen

Viennin sanomailmoittajan testaus

Viennin sanomailmoittajan hakeutumisesta ja testauksesta on julkaistu pdf-muotoinen opas.

Points to consider

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback