Nimikkeen ilmoittaminen

Viennissä ilmoitetaan 8-numeroinen CN-koodi, ja tavarat ilmoitetaan vienti-ilmoituksella omina tavaraerinään laatunsa mukaan.

CN-nimikkeiden ilmoittamista on helpotettu seuraavissa tapauksissa:

 • Kokonaisten teollisuuslaitosten viennissä voidaan käyttää yksinkertaistettua CN-nimikkeen ilmoittamismenettelyä, jos uuden teollisuuslaitoksen kokonaisviennin arvon on yli 3 milj. euroa.
  • Kokonaisella teollisuuslaitoksella tarkoitetaan sellaisten koneiden, laitteiden, kojeiden, varusteiden, välineiden ja aineiden kokonaisuutta, jotka yhdessä muodostavat tavaroita tai palveluita tuottavia laajoja kiinteitä kokonaisuuksia.
  • Menettelyn soveltamiseksi viejän pitää saada etukäteen lupa Tullin tilastoinnista. Lupa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee millaisesta laitoksesta on kyse, mihin se rakennetaan, minkä tyyppisiä tavaroita laitoksen rakentamiseksi viedään, laitoksen kokonaisarvo ja projektin arvioitu kesto.
 • Hätäaputavarat voidaan ilmoittaa yhdellä tavaraerällä käyttäen arvokkaimman tavaran kuvausta ja sen tullinimikettä.
 • Muuttotavarat voidaan ilmoittaa yhdellä tavaraerällä käyttäen tullinimikettä 99050000 ja kuvausta muuttotavarat.
 • Alustoimituksissa voidaan käyttää kolmea kokoavaa Taric-koodia seuraavista tavararyhmistä:
  • 9930 24 00 CN-ryhmiin 1–24 kuuluvat tavarat (elintarvikkeet)
  • 9930 27 00 CN-ryhmään 27 kuuluvat tavarat (polttoaineet)
  • 9930 99 00 muualle luokitellut CN-ryhmät (muut tavarat, lähinnä varustamiseen liittyvät tavarat).

Points to consider

Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback