Poistumisen vahvistaminen

Tavara on toimitettu Suomessa olevaan alukseen

Tavara ja sitä seuraava saateasiakirja esitetään aluksella tavaran vastaanottajalle, joka allekirjoittaa saateasiakirjan todisteeksi tavaroiden vastaanottamisesta. Alustoimittajan on huolehdittava tämän todisteen säilyttämisestä itsellään.

Veroviranomainen ja Tullin jälkitarkastus hyväksyvät tavaran poistumisen todisteena vastaanottajan allekirjoittaman saateasiakirjan tavaroiden vastaanottamisesta. Alustoimittajan on mahdollista saada erikseen pyytämällä kirjanpitoonsa myös  poistumisvahvistettu luovutuspäätös esittämällä Tullille vastaanottajan allekirjoittama saateasiakirja missä tahansa tullitoimipaikassa Suomessa. Alustoimituksesta voidaan antaa myös sähköiset poistumisilmoitukset.

Yksinkertaistusluvanhaltijan on liitettävä kirjanpitoonsa aluksen edustajan vahvistama vastaanottoasiakirja.

Tavara on toimitettu toisessa unionimaassa olevaan alukseen

Jos alus on toisen unionimaan satamassa, sanomailmoittaja ja tunnistautunut netti-ilmoittaja saa automaattisesti Tullilta poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen, kun viennin saateasiakirja esitetään kyseisen unionimaan tullille. Tunnistautumaton netti-ilmoittaja ei saa poistumisvahvistettua luovutuspäätöstä automaattisesti, vaan se on tarvittaessa pyydettävä mistä tahansa tullitoimipaikasta Suomessa. 

Toisen unionimaan alustoimitusilmoitus ja poistumisen vahvistaminen

Muista unionimaista Suomessa sijaitsevaan alukseen tehtäville alustoimituksille on saatava Suomen tullilta lastauslupa ennen tavaroiden lastausta alukseen. Lastauslupa pyydetään esittämällä esimerkiksi saateasiakirja (EAD), MRN-luettelo tai muu Tullin hyväksymä asiakirja. Jos näitä asiakirjoja ei ole esittää, alustoimitusilmoitus on tehtävä Suomessa ennen tavaroiden toimittamista alukseen.

Jos tavaroiden lastauspaikalla ei ole tullia tai tullitoimipaikka ei ole auki, lastauslupaa voidaan pyytää jostakin muusta Suomen tullitoimipaikasta kuljetusreitin varrella tai sähköpostitse.

Lastauslupapyyntö sähköpostitse:

Viennin EAD-saateasiakirjat tai MRN-luettelo lähetetään Sähköiseen palvelukeskukseen sähköpostiosoitteeseen spake.vienti(at) tulli.fi. Sähköpostin saatteeseen on merkittävä teksti "Lastauslupapyyntö". Tulli lähettää lastauslupapyyntöön erillisen vastauksen vain, jos on jotakin poikkeavaa.

Poistumisen vahvistaminen, jos lastauslupa on annettu sähköpostitse:

Vastaanottajan allekirjoittamat asiakirjat lähetetään sähköpostiosoitteeseen spake.vienti(at)tulli.fi ja pyydetään poistumisvahvistusta alustoimitukselle. Sähköpostin saatteeseen on merkittävä teksti "poistumisvahvistuspyyntö". Sähköinen palvelukeskus vahvistaa poistumisen.

Varamenettely tai lupa poikkeavaan menettelyyn

Jos Tullin tai asiakkaan omassa järjestelmässä on häiriöitä eikä sähköistä alustoimitusilmoitusta voida antaa, noudatetaan ohjeistusta viennin varamenettelystä.

Poikkeustapauksissa luvan poiketa edellä mainituista ohjeista antaa Etp.alustoimitukset(at)tulli.fi (virka-aikana klo 8–16.15) ja ETP.johtokeskus(at)tulli.fi (virka-ajan ulkopuolella).

Points to consider

Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback