Suora edustaja takaajan vastuulla

Jos yritys haluaa toimia suorana edustajana takaajan vastuulla, on sen kaupparekisteriotteella oltava toimiala-kohdassa maininta ”huolinta”.

Toimiminen suorana edustajana takaajan vastuulla vaatii erityisen yleistakaussitoumuksen. Lisäksi tulli vaatii edustajalta yhtiökokouksen päätöksen yleistakaussitoumuksen antamisesta, ellei asiakkaan toimialaan sisälly kaupparekisteriotteen mukaan takausten antaminen.

Takaajan vastuulla toimiva suora edustaja antaa asiakkaan puolesta takauksen siitä, että syntynyt tai mahdollisesti syntyvä velka maksetaan määräajassa. Edustaja ei kuitenkaan takaajana vastaa mahdollisesta jälkitullauksesta, jos se ei tiennyt tai sen ei olisi pitänyt tietää tulli-ilmoituksessa annettuja tietoja virheelliseksi.

Velalle tai vastuulle tarvittavat vakuudet vaaditaan takaajan vastuulla toimivalta edustajalta. Kun edustaja antaa tulli-ilmoituksen suorana edustajana takaajan vastuulla, jaksoerittely osoitetaan ja lähetetään edustajalle.

Jos edustaja antaa rajatun takaussitoumuksen koskien suoraa edustusta takaajan vastuulla, edustajan vastuu on rajattu korkeintaan kaksinkertaiseksi suhteessa annetun vakuuden määrään.

Vapaaseen liikkeeseen luovutus
Maahantuonnin yleisvakuudesta varataan vakuutta tulli- ja arvonlisäverovelkaa vastaava määrä tullauksen yhteydessä, ja varaus vapautuu siinä vaiheessa, kun velka on maksettu (kohdistusviive vähintään 1–2 päivää maksuhetkestä).

Erityismenettelyt
Maahantuonnin erityismenettelyissä, joita ovat erityiskäyttö (väliaikainen maahantuonti) sekä jalostus (sisäinen ja ulkoinen jalostus), vakuutta vaaditaan tulli- ja arvonlisäverovastuulle takaussitoumuksen (rajaamaton / rajattu) mukaisesti.
Vakuus varataan edustajan yleisvakuudesta reaaliaikaisesti ja vakuus pysyy varattuna, kunnes vastuu on lakannut (esim. hyväksyttävä päätöstilitys annettu).

Vakuusvaraus takaussitoumuksen perusteella:

Tullimenettely   Rajaamaton takaussitoumus Rajattu takaussitoumus
Vapaaseen liikkeeseen luovutus Tulli

100 %

100 %

Alv

100 %

100 %

Erityismenettelyt Tulli

100 %

100 %

Alv 0 %

100 %

Jos yritys toimii sekä takaajan vastuulla että välillisenä edustajana, sen on ilmoitettava tullille, miten yleisvakuus jaetaan eri edustusmuodoille.

 

Points to consider

Read more
Contact us
Vakuudet

Jos haluat kysyä vakuuksista, vakuusluvan hakemisesta tai ilmoittaa asiakastietojen muutoksen, katso yhteystiedot:

Mistä lisätietoja?
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback