Tuonti

Toiminto Asia 2017 tilanne Vaiheittaiset muutokset 2017 - 2020
Tuonti Tullausarvo Tullausarvoilmoitus (D.V.1) on annettava yli 20 000 euron lähetyksestä, jos tulli-ilmoitus on tehty manuaalisesti SAD-lomakkeella. Tullausarvoilmoituksesta luovutaan, kun kaikki ilmoitukset on annettava sähköisesti, EU:n työohjelman mukaan aikaisintaan 1.10.2020 alkaen.
Tuonti Sitova tariffitieto (STT) Hakemukset tehdään tullilomakkeella 677s ja lähetetään Tullin kirjaamoon. Uusia tietokenttiä tulee hakemukseen EU:n työohjelman mukaan 1.3. - 2.10.2017. Hakemukset tehdään sähköisesti EU:n asiointisovellukseen (EBTI), jonka kautta päätökset saadaan sähköisesti, EU:n työohjelman mukaan 1.10.2018.
Tuonti Alkuperä Kun haetaan etuuskohtelua alkuperän perusteella (GSP), vientimaan viranomainen vahvistaa Form A -todistuksen. Haettaessa etuuskohtelua tavaran alkuperän perusteella (GSP), viejän on rekisteröidyttävä EU:n rekisteröintijärjestelmään (REX) alkuperävakuutusten laatimiseksi. REXin asteittainen käyttöönotto on alkanut 1.1.2017, jolloin mukaan tulivat mm. Guinea, Intia, Laos ja Kenia. EU on antanut maakohtaisia siirtymäaikoja edunsaajille 30.6.2020 asti.
Tuonti Lupa antaa tuonti-ilmoitus eri jäsenvaltioon, missä tuontitavara on ilmoitushetkellä Toimijalla voi olla vielä voimassa yksinkertaistetun menettelyn yhteisölupa SASP ja AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa, jonka soveltamiseen ei ole kuitenkaan määritetty vielä uusia toimintamalleja. AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa, kun käytössä ovat uudet toimintamallit, mm. jäsenvaltioiden välinen sähköinen tiedonvaihto ja uudet ilmoitusmallit. EU:n työohjelman mukaan tämä on mahdollista aikaisintaan 1.10.2020 alkaen.
Tuonti Prosessi ja ilmoitukset Paperimenettelyä eli SAD-lomaketta saa käyttää tuonnin tulli-ilmoituksena.

Kaikki tulli-ilmoitukset on annettava sähköisesti EU:n työohjelman mukaan aikaisintaan 1.10.2020 alkaen. Poikkeuksia liittyy matkustajan mukanaan tuomiin tavaroihin.

Tuonti Prosessi ja ilmoitukset Rahtikirjaa saa käyttää kullekin lähetykselle yksinkertaistettuna tulli-ilmoituksena jaksotullauksessa. Jokaisesta jaksotullauksen lähetyksestä on annettava sähköisesti yksinkertaistettu tulli-ilmoitus, EU:n työohjelman mukaan aikaisintaan 1.10.2020 alkaen.

 

Points to consider

Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback