Vienti ja poistuminen

Aihe Tarkennettu aihe 2017 tilanne Vaiheittaiset muutokset 2017 - 2020
Vienti Alkuperä EU:n viejät voivat käyttää GSP-järjestelmässä kauppalaskuilmoitusta, EUR.1-tavaratodistusta (kumulaatiovienti) ja korvaavaa Form A -alkuperätodistusta (jälleenlähettäminen).

Viejien on EU:ssa hakeuduttava REX-järjestelmään rekisteröidyksi viejäksi vuoden 2017 aikana tietyissä tapauksissa, joissa rekisteröinti korvaa GSP-järjestelmässä käytettävän kauppalaskuilmoituksen, EUR.1-tavaratodistuksen (kumulaatiovienti) ja korvaavan Form A -alkuperätodistuksen (jälleenlähettäminen).

Unionin viejien, riippumatta siitä ovatko ne rekisteröityjä vai eivät, on 1.1.2017 alkaen annettava lähetettävistä alkuperätuotteista alkuperävakuutus, jos lähetyksen alkuperätuotteiden arvo on enintään 6 000 euroa.

Jälleenlähettäjät, jotka lähettävät alkuperätuotteita muualle unionin alueella, on rekisteröitävä korvaavien alkuperävakuutusten laatimista varten, jos osalähetyksiin jaettavan alkuperäisen lähetyksen alkuperätuotteiden yhteisarvo on yli 6 000 euroa.

Ainoastaan REX-järjestelmään rekisteröidyt jälleenlähettäjät voivat laatia korvaavia alkuperävakuutuksia alkuperätuotteista, jotka viedään Norjaan tai Sveitsiin. 

Viejien on rekisteröidyttävä REX-järjestelmään, jos viedään EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen (CETA) mukaisia EU:n alkuperätuotteita Kanadaan ja niille haetaan Kanadassa tullietuutta. Valtuutettu viejä voi käyttää Kanadan vienneissään valtuutetun viejän lupanumeroaan alkuperäilmoituksessa vuoden 2017 loppuun asti. 

Vienti Lupa antaa vienti-ilmoitus eri jäsenvaltioon, missä vientitavara on ilmoitushetkellä Toimijalla voi olla vielä voimassa yksinkertaistetun menettelyn yhteisölupa SASP, ja AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa, jonka mukaisessa toiminnassa ei vielä voida käyttää sähköistä tiedonsiirtoa jäsenvaltioiden välillä. AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa, ja uudet toimintamallit, mm. jäsenvaltioiden välinen sähköinen tiedonvaihto ja uudet ilmoitusmallit, ovat käytössä; EU:n työohjelman mukaan aikaisintaan 1.10.2019 alkaen, viimeistään 2.3.2020.
Vienti Saateasiakirja

Vientimenettelyyn hyväksytystä tavarasta on tulostettu EU:n määritysten mukainen saateasiakirja EAD, joka on esitettävä poistumispaikalla.

EAD-saateasiakirjaa ei enää vaadita eikä määritetä lainsäädännössä, ilmoituksen viitenumeron (MRN) esittäminen poistumispaikalla riittää. EU:n työohjelman mukaan aikaisintaan 1.10.2019 alkaen, viimeistään 2.3.2020.
Poistuminen Ositettuna poistuvat tavarat Ensimmäisen osituserän vahvistanut tullitoimipaikka valvoo osituksen ja tekee loppukoonnin perustuen pääsääntöisesti manuaalisiin osaerien poistumisvahvistuksiin.  
Poistuminen Poistumisvaiheen ilmoitukset Suomessa on vaadittu sähköinen esittäminen meri-, lento- ja rautatieliikenteen poistumispaikalle saapumisesta sekä viimeistään seuraavana arkipäivänä poistumisesta sähköinen ilmoituspari poistumisen esittämisilmoitus - poistumisilmoitus  
Poistuminen Väliaikaisesta varastosta poistuva tullaamaton tavara Jos tavara on ollut enintään 14 vrk väliaikaisessa varastossa ja poistunut sieltä suoraan EU:n ulkopuolelle, sille ei ole ollut omaa ilmoitusta. EU:ssa otetaan käyttöön uusi sähköinen jälleenviennin tiedonanto tavaralle, joka on ollut enintään 14 vrk väliaikaisessa varastossa ja poistuu sieltä suoraan EU:n ulkopuolelle; EU:n työohjelman mukaan aikaisintaan 1.10.2019 alkaen, viimeistään 2.3.2020.

 

Points to consider

Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback