EU:n tullilainsäädäntö

Unionin tullilainsäädäntö julkaistaan EU:n komission ylläpitämässä EUR-Lex-portaalissa. Alle on koottu tärkeimmät säännökset. Niitä voi hakea portaalista esimerkiksi päätöksen tai asetuksen numerolla.

eTullipäätös
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 70/2008 15.1.2008 paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä.

UTK
Unionin tullikoodeksi eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 952/2013 unionin tullikoodeksista. Englanniksi UCC, Union Customs Code.

TA
Täytäntöönpanoasetus eli komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 UTK:n tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Englanniksi IA, Implementing Act.

DA
Delegoitu asetus eli komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446 UTK:n täydentämisestä eräitä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta. Englanniksi DA, Delegated Act.

TDA
Siirtymäsäädös 2016/341, eli EU:n komission siirtymäsäännökset, joita sovelletaan kunnes UTK:n soveltaminen alkaa, ja IT-järjestelmät ovat valmiita EU:n työohjelman mukaisessa aikataulussa. Englanniksi Transitional Delegated Act.

WP
Työohjelma eli EU:n komission täytäntöönpanopäätös 2016/758 tullikoodeksiin liittyvästä työohjelmasta. Tätä päätöstä IT-projektien mukaisten uudistuvien ilmoitusjärjestelmien aikatauluista päivitetään EU:n monivuotisen strategisen suunnitelman, Multi-Annual Strategic Plan (MASP), päivitysten yhteydessä 1 - 2 vuoden välein. Englanniksi: Work Programme.

Points to consider

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback