Luvat

Toiminto Asia 2017 tilanne Vaiheittaiset muutokset 2017 - 2020
Luvat Ennen 1.5.2016 myönnetyt luvat Ennen 1.5.2016 myönnettyjen lupien alaiseen toimintaan sovelletaan unionin tullikoodeksin (UTK) mukaisia menettelyjä ja lupaehtoja. Ennen 1.5.2016 myönnetyt luvat ovat voimassa luvan määräajan mukaisesti tai kunnes Tulli on ne arvioinut uudelleen ja tehnyt uuden lupapäätöksen, enintään kuitenkin 1.5.2019 asti. Tulli ottaa yhteyttä luvanhaltijoihin uudelleenarvioinnin yhteydessä.
Luvat Lupien hakulomakkeet UTK:n mukaiset luvat haetaan keväällä 2016 uusituilla lomakkeilla, jotka lähetetään Tulliin. Kansallisen lainsäädännön perusteella myönnettävien lupien hakulomakkeet tietosisältöineen uusitaan vaiheittain vuosina 2016 - 2017. UTK:n mukaiset luvat, jotka ovat voimassa vain Suomessa, haetaan uuden kansallisen sähköisen järjestelmän kautta aikaisintaan vuonna 2018.
Luvat Useammassa kuin yhdessä EU-jäsenvaltiossa voimassa olevat luvat Hakulomakkeella ilmoitetaan ne EU-maat, joissa luvan halutaan olevan voimassa. Jäsenvaltioiden viranomaiset ovat erikseen yhteydessä useampaan jäsenvaltioon haetun luvan myöntämisedellytyksistä ja mahdollisesti varattavista vakuuksista. EU:n laajuinen uusi sähköinen lupajärjestelmä CD otetaan käyttöön EU:n työohjelman mukaan 2.10.2017. Järjestelmä harmonisoi 27 eri luvan hakemisen ja päätöksen. CD-järjestelmän käyttöönoton jälkeen useampaa jäsenvaltiota koskevat luvat haetaan aina sen kautta.

 

Points to consider

Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback