Alkuperä ja unioniaseman vahvistaminen

Valtuutetun antajan lupa (ACP)

Unionin tullialueella olevia tavaroita pidetään lähtökohtaisesti unionitavaroina, mutta erityisissä tapauksissa tavaroiden unioniasema on todistettava. Jos yrityksellä on valtuutetun antajan lupa, se voi itse vahvistaa tavaroiden unioniaseman antamalla T2L- tai T2LF-asiakirjan, kauppalaskun, kuljetusasiakirjan tai tavaraluettelon ilman, että todisteen vahvistusta ja rekisteröintiä tarvitsee pyytää tullista. Paperista todistetta voi käyttää unioniaseman osoittamiseen siihen saakka, kunnes EU:n yhteinen sähköinen järjestelmä (PoUS) otetaan käyttöön.

Valtuutetun viejän lupa

Unionin tullialueelle sijoittautunut yritys voi hakea etuuskohteluun oikeuttavissa alkuperäsäännöissä tarkoitettua valtuutetun viejän asemaa. Jos yrityksellä on valtuutetun viejän lupa, se voi itse laatia määrämuotoisia kauppalasku- tai alkuperäilmoituksia lähetyksen sisältämien alkuperätuotteiden arvosta riippumatta. Valtuutetun viejän lupa antaa yritykselle oikeuden vahvistaa itse myös A.TR.-tavaratodistuksia omalla erikoisleimallaan.

Kirjanpidollisen materiaalin erottelun lupa

Vientitavaran valmistuksessa voidaan käyttää alkuperä- ja ei-alkuperäaineksia, joiden on oltava samanlaisia ja keskenään korvattavissa olevia, ja niiden kaupallisen laadun sekä teknisten ja fyysisten ominaisuuksien on oltava samat. Ainekset erotellaan kirjanpidollisesti etuuskohteluun oikeutettuun ja muuhun vientitavaraan, jolle ei saa antaa alkuperäselvitystä tai tavarantoimittajan ilmoitusta.

  • Lupaa voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella.

Rekisteröity viejä

Rekisteröidyn viejän järjestelmää (REX-järjestelmä) käytetään sellaisten viejien rekisteröimiseksi, joilla on valtuudet todistaa tavaroiden alkuperä. Rekisteröidyt viejät voivat antaa REX-järjestelmään unionin GSP-järjestelmän mukaisia etuuskohteluun oikeuttavia alkuperäilmoituksia. Ilmoituksia voivat antaa unionin tullialueelle sijoittautuneet sekä edunsaajamaiden viejät.

Unionin jäsenvaltiot voivat antaa EUR.1-tavaratodistuksia tai korvaavia A-alkuperätodistuksia rekisteröimättömien viejien tai tavaroiden jälleenlähettäjien pyynnöstä 31.12.2017 asti.

Hakemuksessa on ilmoitettava Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2447, liitteessä 22–06 mainitut tiedot (viejän nimi, EORI-tunnus, osoitetiedot, pääasiallinen toiminto, etuuskohteluun oikeutetut tavarat sekä viejän sitoumus).

Points to consider

Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback