Vakuus

Yleisvakuuslupa

Yleisvakuuslupa korvaa aiemman passitusyleisvakuusluvan sekä Suomen tullin rekisteröidyn luottoasiakkaan luvan. Yleisvakuuslupa voi olla voimassa joko Suomessa, useassa EU-maassa, koko unionissa ja/tai passitussopimusmaissa ja se voi kattaa yhden tai useamman menettelyn, joissa on asetettava vakuus. Voimassa oleva yleisvakuuslupa on edellytys monelle muulle Tullin myöntämälle luvalle.

Maksunlykkäyslupa

Maksunlykkäysluvan haltija saa noin kuukauden maksuaikaa tullille, arvonlisäverolle sekä suoritemaksuille maahantuonnissa EU:n ulkopuolisista maista. Maksunlykkäysluvalla asiakas saa tavarat haltuunsa ennen tavaroista kannettavien tullien, verojen ja muiden maksujen maksamista.

EU-kaupan maksunlykkäys- ja yleisvakuuslupa (Ahvenanmaalla käytössä oleva lupa)

Käteisasiakas voi hakea tätä lupaa voidakseen tuoda unionitavaroita muista EU-maista Ahvenanmaalle yksinkertaistetun ilmoituksen menettelyllä. Lupa voidaan myöntää vain tavaroita säännöllisesti tuoville yrityksille. Vakuus asetetaan vain Tullin sitä erikseen pyytäessä maksun varmistamiseksi.

Points to consider

Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback