Tullittomuus

Muuttotavaroiden ennakkotuontia koskeva lupa

EU:n tullialueen ulkopuolelta Suomeen muuttavan henkilön muuttotavaroille voidaan myöntää vapautus tullista ja arvonlisäverosta myös jos muuttotavarat tuodaan ennen varsinaista muuttoa. Muuttotavaroiden tuonti tullitta ennen henkilön omaa muuttoa Suomeen edellyttää aina tullin myöntämää ennakkotuontilupaa, joka on esitettävä muuttotavaran tullauksen yhteydessä.

Poikkeuslupa

Poikkeuslupaa voidaan erityistapauksissa hakea silloin, kun Tullittomuusasetuksen mukaiset edellytykset tavaran tullittomuudelle eivät täyty. Poikkeustilanteet koskevat yleensä muuttajia. Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka tulee olla hyvin perusteltu.

Tullittomuuslupa

Tullittomuusasetuksen mukainen tullittomuus edellyttää aina tullittomuuslupaa, joka on myönnetty ennen tavaroiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen. Tavara voi olla tulliton myös muilla perusteilla, esimerkiksi nimikeluokittelun tai alkuperän perusteella, jolloin tullittomuuslupa on hyödytön. Tullittomuuslupa ei vapauta arvonlisäveron kantamiselta tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen yhteydessä.

Luvan tuoda tullitta tieteellisiä välineitä ja kojeita voi saada julkinen tai yksityinen laitos tai sen yksikkö, jonka toiminta on pääasiallisesti opetusta tai tieteellistä tutkimusta. Tullittomuuslupa myönnetään sellaisille tullittomuusasetuksessa tarkoitetuille tieteellisille välineille ja kojeille, jotka tuodaan voittoa tavoittelemattomaan tieteelliseen tutkimukseen tai opetukseen. Vammaisen henkilön erityistarpeisiin tarkoitettujen tavaroiden tullittomuuslupaa voi hakea vammainen henkilö itse tai laitos tai järjestö, jonka pääasiallisena toimintana on vammaisten kouluttaminen tai avustaminen.

  • Tieteellisten välineiden ja kojeiden tullittomuus, hakemuslomake 848s
  • Tieteellisten välineiden ja kojeiden osien, varaosien, varusteiden ja työkalujen tullittomuus (Tta 45 artikla), hakemuslomake 849 s
  • Opetus-, tieteellis- tai kulttuuriluonteisten tavaroiden tullittomuus (Tta 43 artikla), hakemuslomake 904s
  • Näkövammaisille tarkoitettujen tavaroiden tullittomuus, tuojana laitos tai järjestö (Tta 67 artikla), hakemuslomake 908s
  • Vammaisille tarkoitettujen tavaroiden tullittomuus, tuojana laitos tai järjestö (Tta 68 artikla), hakemuslomake 909s
  • Vammaisille tarkoitettujen tavaroiden varaosien, osien, varusteiden ja työkalujen tullittomuus, tuojana laitos tai järjestö (Tta 68 artikla), hakemuslomake 910s
  • Vammaisille tarkoitettujen tavaroiden tullittomuus, tuojana vammainen henkilö (Tta 68 artikla), hakemuslomake 911s
  • Vammaisille tarkoitettujen tavaroiden varaosien, osien, varusteiden ja työkalujen tullittomuus, tuojana vammainen henkilö (Tta 68 artikla), hakemuslomake 912s

Points to consider

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback