Yleisilmoitus väliaikaista varastointia varten (IE344)

Kuljetusliike on vastuussa yleisilmoituksen antamisesta. Halutessaan kuljetusliike voi käyttää myös edustajaa ilmoituksen antamiseen.

Suoraan toisesta unionimaasta saapuvasta tulliselvittämättömästä tavarasta on annettava yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten. Ilmoitusta käytetään muun muassa sen varmistamiseksi, että kaikille tuoduille tavaroille voidaan osoittaa määräajassa tulliselvitysmuoto.

Points to consider

Maantieliikenteessä EU-maista yleisilmoitusta ei tarvitse antaa.


Meriliikenteessä tavaroiden saapumiseen liittyviä ilmoituksia voivat antaa esimerkiksi laivayhtiöt, operaattorit, varustamot, väliaikaisen varaston pitäjät ja huolintaliikkeet.

Meritse tuotaessa konossementin (B/L) laatinut laivayhtiö on vastuussa yleisilmoituksen antamisesta ja alusta operoiva laivayhtiö on vastuussa saapumisen esittämisilmoituksen antamisesta.

EU-satamista aluksella saapuvista ja suomalaiseen satamaan purettavista tavaroista on annettava sähköisesti yleisilmoitus Tullin Turvatietojärjestelmään (AREX), jos aluksella ei ole Tullin hyväksymää säännöllisen reittiliikenteen lupaa. Sähköistä yleisilmoitusta voi käyttää myös tavaran yhteisöaseman ilmoittamiseen.

Säännöllisen reittiliikenteen aluksella tuotavista manifestipassitetuista tullaamattomista (T1-status) tavaroista annetaan yleisilmoitus. Alukseen jäävistä tavaroista ei anneta ilmoituksia satamakäynnin yhteydessä. Jos tullaamaton tavara saapuu T1-passitusmenettelyssä, ei yleisilmoitusta AREX-järjestelmään anneta.

Epäsäännöllisen liikenteen aluksessa olevista kaikista tavaroista annetaan yleisilmoitus väliaikaista varastointia varten, mukaan lukien EU-tavarat.

Kun alus on saapunut suoraan kolmannesta maasta, on siitä annettu saapumisen yleisilmoitus (IE315) ensimmäiseen unionin satamaan. Jos alus jatkaa toiseen unionisatamaan purkamatta, annetaan siitä seuraaviin satamiin yleisilmoitus (IE344) ja viitataan saapumisen yleisilmoituksen MRN- ja tavaraeränumeroihin.


Lentoliikenteessä tavaroiden saapumiseen liittyviä ilmoituksia voivat antaa esimerkiksi lentoyhtiöt, heidän edustajansa, väliaikaisen varaston pitäjät ja huolintaliikkeet.

Lentoyhtiö vastaa yleisilmoituksen antamisesta.

Yleisilmoitus annetaan niistä tullaamattomista tavaroista (T1), jotka puretaan saapumistoimipaikassa. Unionitavaroista ei anneta ilmoituksia.

  • Yleisilmoituksella ilmoitetaan kuljetusasiakirjana AWB:n numero liiteasiakirjakoodilla N740 sekä manifestierällä että tavaraerällä.
  • Konssilähetyksistä yleisilmoituksella ilmoitetaan kuljetusasiakirjana manifestierällä päärahtikirjan (MAWB) numero liiteasiakirjakoodilla N741 ja tavaraerällä alarahtikirjan (HAWB) numero liiteasiakirjakoodilla N703.
  • Kuljetusasiakirjan sijaan voidaan ilmoittaa myös tavaroiden yhtenäisviite, jos sellainen on käytössä (Maailman tullijärjestön (WCO) / ISO15459 koodi tai vastaava).

Jos toiselta EU:n kentältä on lastattu lentokoneeseen rahtia, jota ei pureta Suomessa, vaan kone jatkaa unionin ulkopuolelle, ei Suomeen anneta ilmoituksia lainkaan.

 


Rautatieliikenteessä EU-maista yleisilmoitusta ei tarvitse antaa.


Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback