Poistumisen yleisilmoitus

Jos EU:sta poistuvasta tavarasta ei ole annettu vienti-ilmoitusta eikä turvatiedot sisältävää passitusilmoitusta, tavarasta on annettava tullille sähköinen poistumisen yleisilmoitus (IE615).

Poistumisen yleisilmoituksen antamisesta on vastuussa kuljetusyhtiö, joka on laatinut kuljetussopimuksen ja kuljettaa tavarat pois unionista.

EU:n alueelta poistuvasta tavarasta on annettava turvatiedot ennen tavaroiden poistumista unionista.

 • Maanteitse ja rautateitse poistuttaessa ilmoitus annetaan, kun tavarat poistuvat EU:n alueelta.
 • Lentäen tai meriteitse poistuttaessa ilmoitus annetaan, kun tavarat lastataan alukseen, jolla ne kuljetetaan EU:n ulkopuolelle.
 • Poistumisen yleisilmoitus vaaditaan suomalaisella poistumispaikalla, kun Suomen kautta kuljetetaan Norjasta lähetettyä tavaraa EU:n ulkopuolelle, (esimerkiksi Venäjälle).

Points to consider

Poistumisen yleisilmoitus annetaan, kun kuljetusliike kuljettaa rahtina toisen yrityksen omistamia tyhjiä kuljetusvälineitä (esimerkiksi kontteja tai perävaunuja) purettavaksi kuljetusvälineestä EU:n ulkopuolella.


Poistumisen yleisilmoitus annetaan seuraavissa tapauksissa:

 • Jos tavarat käyvät rautatie- tai maantiekuljetuksen aikana EU:n ulkopuolella, eikä tavaroista ole annettu turvatiedot sisältävää passitusilmoitusta tai jos meri- tai lentokuljetuksissa poiketaan unionin ulkopuolisessa satamassa tai lentokentällä, jossa unionitavaraa puretaan kuljetusvälineestä uudelleenlastausta varten.
 • Tavaraa lastataan laivaan, lentokoneeseen tai junaan niin, että se on ollut väliaikaisesti varastoituna yli 14 vrk poistumispaikalla.
 • Tavaraa saapuu poistumispaikalle passitusilmoituksella, jossa ei ole ilmoitettu turvatietoja.
 • Maanteitse ja rautateitse poistuu kauttakulkutavaraa, joka on uudelleenlastattu EU:n kauttakuljetuksen aikana.
 • Suomen kautta poistuu Norjasta lähtenyttä tavaraa, riippumatta siitä, onko tavaraa uudelleenlastattu tai ei.
 • Satamassa, lentokentällä tai ratapihalla lastataan alukseen tai junaan sinne passitusmenettelyssä saapunutta kauttakulkutavaraa.

 • EU:ssa vientimenettelyyn asetettu tavara poistuu Suomen kautta, ja vientimenettely on jo päätetty toisessa EU-maassa. (Kuljetusliikkeen on pyydettäessä ilmoitettava tullille päätetyn viennin ilmoituksen viitenumero.)
 • Lentäen tai meritse poistuu tavaraa, jota ei ole purettu Suomessa kuljetusvälineestä (ns. FROB-lasti) tai se on purettu tilapäisesti lastausteknisistä syistä.
 • Lentäen tai meritse poistuu tavaraa, joka on purettu satamassa tai lentokentällä välittömästi seuraavaan alukseen lastattavaksi, ilman varastointia.
 • Tavara poistuu EU:sta suoraan poistumispaikalla olevasta väliaikaisesta varastosta.
 • Satamaan, lentokentälle tai ratapihalle saapunut tavara poistuu sen jälkeen, kun se on ollut siellä enintään 14 vrk väliaikaisesti varastoituna.
 • Poikkeus: Jos tiedetään, että tavaroiden määräpaikka tai vastaanottaja on muuttunut, turvatiedot on annettava. Tällöin varastointiajan pituudella ei ole merkitystä.
 • Passitusmenettelyssä poistumispaikalle saapuneet tavarat: Jos tavara kuljetetaan samassa kuljetusvälineessä EU:n läpi ilman että se puretaan välillä, poistumisen yleisilmoitusta ei vaadita, vaikka passitusilmoituksella ei ole turvatietoja (poikkeuksena Norjasta saapuvat tavarat).

Poistumisen yleisilmoitusta ei tarvita myöskään seuraavissa tapauksissa:

 • sähkön vienti
 • postilähetykset
 • matkustajan henkilökohtaiset matkatavarat
 • ATA carnet’lla vietävät tavarat
 • alustoimitukset
 • Norjaan ja Sveitsiin poistuvat tavarat.

Poistumisen yleisilmoitusta voi käyttää myös väliaikaisen varastoinnin päättävänä ilmoituksena, kun turvatietojen antaminen ei ole pakollista. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi enintään 14 vrk kestänyt väliaikainen varastointi tai poistuminen purettavaksi EU:n alueelle. Tällöin ilmoituksesta käytetään termiä ”poistumisen yleisilmoitus väliaikaisen varastoinnin päättämiseksi”.

Tämä ilmoitus erotetaan pakollisesta turvatietojen antamiseksi vaaditusta poistumisen yleisilmoituksesta lisäkoodin avulla. Tavaraerän liiteasiakirjat -kohdassa ilmoitetaan lisäkoodi 2YVP jokaisella tavaraerällä, ja koodin arvoksi ilmoitetaan kuluva päivä (pp.kk.vvvv).


Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback