Poistumisen esittämisilmoitus (IE547)

Poistumisen esittämisilmoitusta käytetään meritse, lentäen ja rautateitse Suomesta poistuville vientitavaroille. Se voidaan antaa heti, kun kuljetusvälineeseen lastattavista tavaroista annettujen vienti-ilmoitusten MRN-numerot ovat tiedossa.

Hyväksytty esittämisilmoitus on samalla lastauslupa satamassa tai lentokentällä lastattaville tavaroille.

Points to consider

Poistumisen esittämisilmoituksella on ilmoitettava myös satamassa tai lentokentällä siirtokuormattavat tai väliaikaisesti varastoituna olleet tavarat. Näistä tavaroista ilmoitetaan saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen MRN- ja tavaraeränumerot.


Kun tavara poistuu Suomesta meritse tai lentäen EU:n ulkopuolelle, passitusilmoituksen MRN on ilmoitettava poistumisen esittämisilmoituksella, jos esittämisilmoitusta käytetään lastausluvan hakemiseen. 

  • Jos EU:sta poistuvan tavaran passitusilmoituksella ei ole ilmoitettu turvatietoja, tavaroista on ilmoitettava turvatiedot poistumispaikalla erillisellä poistumisen yleisilmoituksella (IE615). Tällöin poistumisen esittämisilmoituksella ilmoitetaan poistumisen yleisilmoituksen MRN sekä yleisilmoituksen sisältämien tavaraerien numerot.
  • Jos passitettu tavara lastataan alukseen, josta se puretaan EU:ssa, passituksen MRN numeron ilmoittaminen poistumisen esittämisilmoituksella ei ole sallittua.

Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback